Handige links voor ouders

Nieuwsbrief

De wekelijkse nieuwsbrief

Jaarrooster

Overzicht van belangrijke data 2020/2021

Gymrooster

Download hier het gymrooster 2020/2021

Schoolgids

Download hier de schoolgids

Voor Ouders

Ouders kunnen op verschillende manieren direct betrokken worden bij de gang van zaken in de school:

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en de medewerkers van de school in het overleg met het bestuur. In de MR zitten twee ouders en twee teamleden. Zij worden gekozen uit de ouders en teamleden van de school. De MR gaat vooral over het beleid van de school.

Hieronder vind u een overzicht van de notulen voorkomend uit de MR-vergaderingen.

Reglement MR St. Carolusschool

MR notulen  29-3-21

MR notulen 31-05-21

MR notulen 30-6-21

Ouderraad

De Ouderraad (OR) coördineert de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen op school. De werkgroepen zijn vooral praktisch bezig, bijvoorbeeld met het verkeersonderwijs, feesten, de schooltuin, diverse hand- en spandiensten en de hoofdluiscontrole.

Leden van de medezeggenschapsraad en de ouderraad worden uit en door de ouders gekozen.

MR Contact:

mrcarolus4@gmail.com

Hoofdluiscontrole

Op de eerste woensdag na een vakantie controleren enkele ouders de kinderen op hoofdluis. Als hoofdluis wordt vastgesteld, wordt contact opgenomen met de desbetreffende ouders.

Vragen

Als u ergens mee zit, een vraag hebt of iets niet begrijpt, neem dan met ons contact op. In de meeste gevallen kan de leerkracht u helpen. Maar u kunt ook contact opnemen met de directeur, soms even terloops in de wandelgang, en soms is een afspraak prettiger.