Handige links voor ouders

Jaarrooster

Overzicht van belangrijke data 2023/2024

Gymrooster

Bekijk hier het gymrooster voor het schooljaar 2023/2024.

Schoolgids 2023/2024

Download hier de schoolgids

Voor Ouders

Ouders kunnen op verschillende manieren direct betrokken worden bij de gang van zaken in de school:

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en de medewerkers van de school in het overleg met het bestuur. In de MR zitten twee ouders en twee teamleden. Zij worden gekozen uit de ouders en teamleden van de school. De MR gaat vooral over het beleid van de school.

Hieronder vind u een overzicht van de notulen voorkomend uit de MR-vergaderingen.

Reglement MR St. Carolusschool

Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022

MR notulen 26-09-2022

MR notulen 16-01-2023

MR notulen 19-06-2023

Jaarverslag MR schooljaar 2022-2023

MR notulen 27-09-2023

MR notulen 29-11-2023

Ouderraad

De Ouderraad (OR) coördineert de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen op school. De werkgroepen zijn vooral praktisch bezig, bijvoorbeeld met het verkeersonderwijs, feesten, de schooltuin, diverse hand- en spandiensten en de hoofdluiscontrole.

Leden van de medezeggenschapsraad en de ouderraad worden uit en door de ouders gekozen.

MR Contact:

mrcarolus4@gmail.com

Hoofdluiscontrole

Op de eerste woensdag na een vakantie controleren enkele ouders de kinderen op hoofdluis. Als hoofdluis wordt vastgesteld, wordt contact opgenomen met de desbetreffende ouders.

Vragen

Als u ergens mee zit, een vraag hebt of iets niet begrijpt, neem dan met ons contact op. In de meeste gevallen kan de leerkracht u helpen. Maar u kunt ook contact opnemen met de directeur, soms even terloops in de wandelgang, en soms is een afspraak prettiger.

JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland

Heb je vragen over passend onderwijs of loop je vast op school dan kun je terecht bij het jeugd- en oudersteunpunt Eemland: JOSEE. Op www.josee.nu vinden jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) en hun ouders en verzorgers toegankelijke, objectieve informatie over passend onderwijs. De medewerkers van JOSEE denken met je mee, geven informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste personen en instanties.

Ook kun je vragen over je eigen specifieke situatie voorleggen aan JOSEE. Wil je persoonlijk advies of steun, dan heeft JOSEE een aantal spreekuren per week, waarvoor je online eenvoudig een afspraak kunt maken. Je kunt JOSEE ook gewoon bellen tijdens de spreekuren. JOSEE werkt onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden.

Contact
Bel: 033 – 30 30 488
Mail: contact@josee.nu

Voor het maken van een afspraak klik hier

De actuele spreekuurtijden vind je op de website: www.josee.nu

JOSEE is gesloten tijdens de schoolvakanties van de regio Midden-Nederland.

SWV De Eem