Handige links voor ouders

Nieuwsbrief

De wekelijkse nieuwsbrief

Jaarrooster

Overzicht van belangrijke data 2022/2023

Gymrooster

Bekijk hier het gymrooster voor het schooljaar 2022/2023.

Schoolgids 2022/2023

Download hier de schoolgids

Voor Ouders

Ouders kunnen op verschillende manieren direct betrokken worden bij de gang van zaken in de school:

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) vertegenwoordigt de ouders en de medewerkers van de school in het overleg met het bestuur. In de MR zitten twee ouders en twee teamleden. Zij worden gekozen uit de ouders en teamleden van de school. De MR gaat vooral over het beleid van de school.

Hieronder vind u een overzicht van de notulen voorkomend uit de MR-vergaderingen.

Reglement MR St. Carolusschool

MR notulen  29-3-21

MR notulen 31-05-21

MR notulen 30-6-21

MR notulen 04-10-2021

Jaarverslag MR schooljaar 2020-2021

MR notulen  22-11-2021

MR notulen 17-02-22

MR notulen 07-03-2022

MR notulen 30-05-2022

Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022

MR notulen 26-09-2022

Ouderraad

De Ouderraad (OR) coördineert de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen op school. De werkgroepen zijn vooral praktisch bezig, bijvoorbeeld met het verkeersonderwijs, feesten, de schooltuin, diverse hand- en spandiensten en de hoofdluiscontrole.

Leden van de medezeggenschapsraad en de ouderraad worden uit en door de ouders gekozen.

MR Contact:

mrcarolus4@gmail.com

Hoofdluiscontrole

Op de eerste woensdag na een vakantie controleren enkele ouders de kinderen op hoofdluis. Als hoofdluis wordt vastgesteld, wordt contact opgenomen met de desbetreffende ouders.

Vragen

Als u ergens mee zit, een vraag hebt of iets niet begrijpt, neem dan met ons contact op. In de meeste gevallen kan de leerkracht u helpen. Maar u kunt ook contact opnemen met de directeur, soms even terloops in de wandelgang, en soms is een afspraak prettiger.