Onze School

St. Carolusschool Soesterberg

De St. Carolusschool is een katholieke basisschool met ongeveer 225 leerlingen. De school is gehuisvest in een vrij nieuw gebouw en is volop in ontwikkeling. We funderen ons onderwijs op vier pijlers: kennis, samenleven, cultuur en duurzaamheid. Hoge resultaten, begrip voor elkaar, mooie dingen gezien, gehoord en beleefd hebben, en rekening houden met jezelf en wie er na jou komt zijn de kernopbrengsten die we nastreven. Het doel is kinderen voor te bereiden op het deelnemen aan een democratische beschaving.

De 4 pijlers van onze school

Op school leggen we de basis voor hoe kinderen later als volwassene zullen handelen. We gaan er van uit dat zij moeten leren leven in een democratische beschaving. Katholieke (christelijke) waarden en normen zijn daarin morele ankers. Wij ontwikkelen onze school op vier pijlers. Daarmee zijn we begonnen in 2015. Het zal nog enkele jaren vergen voor we klaar zijn. De pijlers zijn:

Kennis

We willen dat kinderen veel leren. Dat is de taak van een basisschool. Door veel te leren, veel te weten en veel te kunnen, zijn kinderen later in staat hun rol als volwassene te nemen. We werken daarom met moderne methodes.

Methodes

Groep 1-2

Onderbouwd

Sinds 2015

Groep 3

Veilig leren lezen

Sinds 2014

Rekenen

Wereld in getallen

Sinds 2014

Taal

Taal actief

Sinds 2015

Lezen

Goed gelezen

Nieuwsbegrip XL

Aardrijkskunde

Geobas

Sinds 2012

Geschiedenis

Wijzer door de tijd

Wordt vervangen

Natuur

Wijzer door de natuur

Wordt vervangen

Creativiteit

Moet je doen cultuur

Sinds 2016

Eigenwijs (muziek)

Sinds 2016

Drama online

Sinds 2016

Samen

Kinderen moeten leren samen te leven. Dat hoort bij een democratische samenleving. We gaan op zoek naar werkvormen waarin zij dit kunnen oefenen, bijvoorbeeld coöperatief leren. Samenleven kun je als je ook begrip hebt van verschillen in opvatting en manieren van leven. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld de lessen in aardrijkskunde en geschiedenis.

Cultuur

Kinderen mogen ook ervaren dat er veel moois in de wereld is. We brengen ze in aanraking met verschillende kunstvormen. Bijvoorbeeld doordat we veel reproducties in school ophangen. We geven lessen in drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. We doen dat in alle groepen tegelijk op een vast moment in de week.

Duurzaam

Kinderen moeten ook weten dat spullen kunnen opraken. Daarom leren we hen zorgvuldig om te gaan met materialen en alles ook goed op te ruimen zodat anderen er mee verder kunnen. Duurzaam betekent ook goed omgaan met jezelf. En dat geldt ook voor onszelf als leerkracht.

Schooltijden

Groep 1-8
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30-14.30
woensdag 8.30-12.30

Vakanties

Herfstvakantie 18 oktober – 24 oktober
Kerstvakantie 27 december – 9 januari
Voorjaarsvakantie 28 februari – 6 maart
Paasweekend
Meivakantie 25 april – 8 mei
Hemelvaart 26 mei
Junivakantie
Zomervakantie 8 juli (12:00 uur) – 21 augustus

Bestuur

De St. Carolusschool maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Soest/Soesterberg. SKOSS verzorgt onderwijs voor ongeveer 1400 leerlingen en houdt 6 scholen in stand. Behalve de St. Carolusschool zijn dat De Ludgerusschool, de Driesprong (Dalton), de Montessorischool Soest, De Wegwijzer en De Achtbaan. De St. Carolusschool staat in Soesterberg, de andere in Soest. Directeur/bestuurder is Ger Rolsma.

SKOSS is bereikbaar via 035 6211530, of per e-mail: secretariaat@skoss.nl

Handige links

Leerlingzorg

Meer informatie over passend onderwijs, speciaal voor uw kind

Jaarrooster

Een overzicht van belangrijke data 2020/2021.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons weten!