Onderwijs

Onderwijs op de St. Carolusschool

We gebruiken moderne lesmethodes die aansluiten bij de verplichte kerndoelen van het Ministerie van OC&W. Ook het onderwijs in de kleutergroepen is gebaseerd op leer- en ontwikkelingslijnen. We weten daardoor precies wat kinderen nog moeten leren en welke materialen daarvoor geschikt zijn.

Vanaf groep 3 worden kinderen steeds vaker in niveaugroepen ingedeeld. Daardoor kunnen we kinderen meer hulp bieden, of juist wat sneller door de stof laten gaan. De lesmethodes die we gebruiken zijn hiervoor geschikt, doordat ze de leerstof in drie niveaus aanbieden.

Methodes

Methode

In gebruik

Groep 1-2

Onderbouwd

Sinds 2015

Groep 3

Veilig leren lezen

Sinds 2014

Rekenen

Semsom (groep 3 & 4)

Getal en Ruimte jr. (groep 5 t/m 8)

Sinds 2024

Taal/Spelling

Taal actief

Sinds 2015

Lezen

Karakter

Nieuwsbegrip XL

Aardrijkskunde

Argus Clou

Sinds 2016

Geschiedenis

Argus Clou

Sinds 2016

Natuur

Argus Clou

Sinds 2016

Creativiteit

Moet je doen cultuur

Sinds 2016

Eigenwijs (muziek)

Sinds 2016

Drama online

Sinds 2016

Groepen

De school telt 10 groepen. Elke groep heeft tussen de 20 en 32 leerlingen. In de groepen staan leerkrachten om les te geven en de leerkracht houdt de regie in de groepen rondom het onderwijskundige proces. Daarnaast hebben wij ook onderwijsassistenten die ondersteunen in de groepen om zo samen met de leerkracht het beste onderwijs voor onze leerlingen te bieden.

Passend onderwijs

We zorgen voor Passend Onderwijs. Het gaat daarbij vooral om kinderen die meer dan de gebruikelijke hulp nodig hebben. U meldt uw kind aan en wij zijn er verantwoordelijk voor dat er onderwijs geboden wordt. Dat hoeft niet noodzakelijk bij ons op school te zijn. We werken hiervoor samen met andere scholen. In overleg wordt vastgesteld welke school uw kind beter kan opvangen dan de onze. Dat vraagt tijd: als het zeker is dat uw kind extra hulp nodig heeft, neemt u dan tijdig contact met ons op.

Wij zijn een “smalle” zorgschool: we kunnen de meest voorkomende leerproblemen oppakken.

Snel naar

Leerlingzorg

Meer informatie over passend onderwijs, speciaal voor uw kind

Team

De gezichten van team Carolusschool Soesterberg

Contact

Een vraag of opmerking? Laat het ons weten!