Leerlingbegeleiding

Begeleiding speciaal voor uw kind

We willen het beste uit kinderen halen. Niet alleen wat betreft kennis, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Sommige kinderen hebben daarvoor meer hulp nodig dan andere.

De intern-begeleider coördineert de begeleiding van deze kinderen. De begeleiding wordt in de regel door de leerkracht gegeven en waar nodig en mogelijk door een remedial teacher. Ouders worden persoonlijk betrokken bij de extra activiteiten die nodig zijn voor hun kind.

De Carolusschool neemt deel aan het Samenwerkingsverband “De Eem”. We werken samen met het Jeugdteam Soest en met andere basisscholen om na te gaan hoe kinderen het beste kunnen worden begeleid. We zijn een smalle zorgschool: de meest voorkomende leer- en ontwikkelingsproblemen kunnen we aan. Soms zijn kinderen beter af op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Het komt voor dat kinderen een jaar langer doen over een groep.

Er zijn kinderen voor wie het allemaal te gemakkelijk is. Ook voor hen hebben we speciale leermiddelen en leerlijnen.

Als we geconfronteerd worden met vermoedens van huiselijk geweld en dergelijke, hanteren we de “meldcode”.

Snel naar

Ouders

Handige informatie voor ouders

Team

Het team van St. Carolusschool Soesterberg

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Laat het ons weten!