Nieuwsbrief
jun 25

Nieuwsbrief 33

DATA

30 juni Schoolfotograaf (alleen groepsfoto’s)

OUDERGESPREKKEN

De oudergesprekken die elk jaar plaats vinden, zullen dit jaar op een andere manier zijn doorgang vinden. De gesprekken die eind van het jaar op de agenda staan, zullen enkel doorgang vinden wanneer de leerkracht u als ouder/ouders hiervoor uitnodigt. De gesprekken vinden ook plaats via de digitale weg. Via Google Meet kunt u dan in contact treden met de leerkracht. Dit heeft uiteraard nog te maken met de maatregelen rondom Corona. Volgend jaar zullen wij ook een wijziging aanbrengen in het voeren van de gesprekken. Wij hebben vooralsnog het volgende concept opgesteld:

Sept: Startgesprekken, vanaf groep 6 mag uw kind hierbij aanwezig zijn.

Feb: Het rapport gaat eerst mee naar huis, daarna voert u samen met de leerkracht/leerkrachten een gesprek over uw kind.

Juni: Gelijk aan de volgorde in de maand februari, alleen wordt het gesprek in deze periode ook alleen op uitnodiging van de leerkracht gevoerd.

STUDIEDAG

Afgelopen maandag hebben wij met het team het de gehele dag gehad op onze blik naar het volgend schooljaar. We hebben gesproken over onze formatie die zo goed als rond is en mogelijk in de loop van de volgende week met u gedeeld wordt. Naast al deze praktische zaken hebben we ook gekeken naar de stip op de horizon, waar willen we komend schooljaar naar toe in de professionalisering van ons team? We koersen volgend jaar op het invoeren van het gebruik van kwaliteitskaarten en het geven van Expliciete Directe instructie (EDI) in onze groepen. Het duurt nog even, maar wij hebben weer zin in het nieuwe schooljaar. (Maar nu eerst nog even afronden, want er is nog een hoop te doen.)

WATERPRET

Deze week zijn het erg tropische temperaturen. Dit zorgt ervoor dat we op bepaalde momenten ervoor zorgen dat groepen af kunnen koelen. Voor de groepen 3 en 4 hebben de leerkrachten u vandaag een bericht doen toekomen in Parro. Voor de groepen 5 t/m 8 zal er op vrijdagmiddag een moment per groep zijn om even goed af te koelen. We willen u vragen om uw kind op deze dag alvast de zwemkleding aan te trekken, zonnebrand, een handdoek en een droog setje kleding mee te geven. Daarnaast hoeven de kinderen geen waterpistolen en waterballonnen mee te nemen. Er wordt gezorgd voor materiaal om eens goed af te koelen.

KLEUTERKERK

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u nieuws uit van de kleuterkerk. De kleuterkerk heeft van het weekend voor het eerst sinds de Corona Maatregelen een dienst en wil u hier graag op attent maken.

INCIDENT 

Vorige week vrijdag heb ik u bericht over een incident buiten het hek van onze school. Ik wil u hierbij informeren dat ik deze week gesprekken heb gevoerd met diverse betrokkenen. Deze gesprekken zijn erop gericht om te zien wat er zich precies heeft afgespeeld voor onze school. Wanneer de gesprekken zijn afgerond zal ik u hiervan kort op de hoogte brengen.

doc-footer