Nieuwsbrief
jun 18

Nieuwsbrief 32

DATA

22 juni Studiedag (alle groepen vrij)

23 juni Administratiedag (groepen 1 t/m 4 vrij)

30 juni Schoolfotograaf (alleen groepsfoto’s)

STUDIEDAG EN ADMINISTRATIEDAG 

Aanstaande maandag is het studiedag en dan zijn alle kinderen vrij. Het team van de St. Carolusschool zal deze dag besteden rondom de zaken die bij de afronding en opstart van een nieuw schooljaar horen. We reflecteren op ons onderwijs en zetten de stip op de horizon voor het komend schooljaar. Dinsdag zijn alleen de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 vrij. De leerkrachten zullen deze tijd  besteden aan het invoeren van de Cito-toetsen, het bijwerken van de leerlingdossiers, het onderzoeken naar de onderwijsbehoeften van de kinderen en zo nog vele andere administratieve klussen die van belang zijn om het schooljaar goed af te sluiten.

VERKEERSOCHTEND KLEUTERS (BERICHT VAN DE VERKEERSOUDERS)

Afgelopen vrijdag stond de verkeersochtend voor kleuters op de planning. Het weer was prima waardoor het gelukkig kon doorgaan. De kinderen uit groep 1 en 2 hebben veel over het verkeer mogen leren deze ochtend. Zo gingen zij in kleine groepjes met twee hulpouders mee om te leren oversteken tussen geparkeerde auto’s door. Dit vond plaats voor de school op de Chr Huygenslaan. 1 hulpouder heeft zelfs rondjes gefietst waardoor het soms opletten geblazen was voor de kinderen. De kinderen hebben op een echt verkeersplein mogen fietsen en steppen, die door de verkeersouders was uitgezet op het schoolplein. Ook mochten de kinderen het verkeers-ganzenbord en het verkeers-memoryspel met elkaar spelen. Daarnaast was er in de klas een verkeersles op het Digibord en mochten de kinderen een kleurplaat inkleuren.

Het was een erg leuke ochtend en alle kinderen deden erg enthousiast mee!

De verkeersouder-groep zoekt nog nieuwe leden!

Wilt u zich opgeven als Verkeersouder? Of wilt u eerst nog wat meer informatie? Dan kunt u een mail sturen naar algemeen@st-carolusschool.nl

VAKANTIEROOSTER

Voor volgend schooljaar zal het volgende vakantierooster van kracht zijn: 

Herfstvakantie 19-okt. t/m 23 okt. 2020

Kerstvakantie 21 dec. t/m 1 jan. 2021

Voorjaarsvakantie 22 feb. t/m 26 feb. 2021

Paasweekend 2 april t/m 5 april 2021

Koningsdag 27 april 2021

Meivakantie 3 mei t/m 14 mei 2021

Pinksteren 24 mei 2021 (Tweede Pinksterdag vrij)

Laatste schooldag 16 juli 2021

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus

U ontvangt voor de zomervakantie van ons nog de planning van de studiedagen voor komend schooljaar.

PLANNING JUFFEN EN MEESTERDAG

Nu we weer met zijn allen op school zijn, vieren we de komende tijd ook weer een aantal verjaardagen van de juffen en de meester. Dit loopt echter niet gelijk. Hieronder treft u het lijstje aan welke klas op welke dag feest heeft. We kijken er weer naar uit!

Eend 8 juli

Haas 8 juli

Kikker 8 juli

3A 10 juli

3B 10 juli

4 3 juli

5 3 juli

6 9 juli

7 9 juli

8 10 juli

GROEPEN

In de afgelopen periode zijn we achter de schermen bezig met de formatie voor het komend schooljaar. Aankomende dinsdag hebben we een MR vergadering waarin we het aantal groepen voor het komend schooljaar met elkaar zullen bespreken. In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u dan laten weten hoeveel groepen er volgend jaar in onze school zullen zijn. Ook zijn wij druk bezig met het passen en meten van de werkdagen van onze teamleden om zo voor volgend jaar een mooi formatie plaatje te hebben. Dit zal ook in de komende weken met u gedeeld worden. We vragen van u dus nog heel even geduld zodat we alles goed kunnen uitwerken. 

THEMADAG

Op 1 juli zal de themadag doorgang vinden. We zijn blij dat we deze dag voor de kinderen toch kunnen organiseren. Het thema zal zijn: Wetenschap. De dag wordt verzorgd door de organisatie Mad Science. Op deze dag zullen de kinderen met aangepaste schooltijden uit gaan. 

Voor de groepen 1 t/m 4 eindigt de themadag om 12.15 u. 

Voor de groepen 5 t/m 8 eindigt de themadag ná 12.30 u. Dit heeft te maken met een afsluiting voor deze groepen op het plein. 

doc-footer