Nieuwsbrief
jun 08

Nieuwsbrief 30

DATA

01 juni t/m 05 juni Pinkstervakantie

8 juni Volledige heropening school

VOORTGANG ONDERWIJS NA 8 JUNI

Afgelopen woensdag heb ik u bericht over de heropening scholen en het protocol van de PO Raad waar wij op hebben gewacht. Gisteravond is dit protocol verschenen. Op het moment dat wij de scholen half openden, heeft u van mij een uitgebreide brief ontvangen. De regels en maatregelen uit deze brief, zijn merkbaar routine geworden bij onze ouders, onze leerlingen en onze teamleden. Wij zijn er bijzonder trots op hoe we dit met zijn allen al zo snel eigen hebben gemaakt. Daarom zal hieronder beknopt benoemd worden welke maatregelen nog van kracht blijven tot aan de zomervakantie. Wanneer er na de zomervakantie nog maatregelen van kracht zijn, ontvangt u hierover tegen die tijd informatie.

 • De leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
 • Achter het hek nemen de leerlingen net als de afgelopen weken afscheid van hun ouders.
 • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het houden van 1.5 m. afstand tussen andere ouders achter het hek. Een kort afscheid is daarin van groot belang. Zo krijgt iedereen de ruimte om veilig de leerlingen naar school te brengen.
 • Er mag maximaal 1 ouder per kind meekomen naar school. Dit i.v.m. de drukte achter het hek.
 • Het schema met de begin- en eindtijden die met u gedeeld is rondom de 50/50 opening op 11 mei, blijven van kracht. 
 • De leerlingen gymmen tot aan de zomervakantie niet in de gymzaal. Wesley (gymleerkracht) zorgt voor een alternatieve locatie. Belangrijk is dat op de dagen dat uw kind gym heeft, hij of zij makkelijk zittende kleding aantrekt. Op de alternatieve locatie is er namelijk door de Corona maatregelen geen mogelijkheid om de gymkleren aan te trekken.
 • Buitenspelen gebeurt nog steeds alleen met dezelfde groep.
 • De leerkrachten stimuleren nog steeds om de leerlingen met grote regelmaat hun handen te laten wassen. De leerkrachten hebben hier aparte momenten voor in hun rooster ingepland.
 • We hanteren nog steeds de hygiënemaatregelen die worden geadviseerd door de GGD en het RIVM.
 • Na schooltijd gaat iedereen direct naar huis of naar de BSO.
 • Wanneer de groepen 7 en 8 met de fiets op school arriveren, plaatsen ze deze op het achterplein. Dit m.b.t. het behouden van zoveel mogelijk speelruimte voor op het plein tijdens de pauzes.
 • Na 8 juni worden de regels van leerplicht weer strakker gehanteerd.
 • Wanneer u merkt dat u vragen heeft m.b.t. uw gezondheid of die van uw omgeving wanneer de scholen weer helemaal open gaan, kunt u hiervoor terecht bij de GGD. Zij kunnen u hierin concreet adviseren, luisteren en meedenken.
 • Met het bovenstaande en hetgeen wat al reeds bekend is aan maatregelen op de St. Carolusschool, willen wij tot aan de zomervakantie ons normale rooster weer gaan draaien. Doordat de leerlingen weer volledig op school worden verwacht, vervalt daarom ook de noodopvang. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een poster aan met daarin informatie over de maatregelen die van kracht zijn vanaf 8 juni op alle basisscholen in Nederland. Dit als aanvulling op het bovenstaande.

Wij kijken erg naar uit om alle leerlingen weer in volledige groepen in de school te ontvangen. 

CHROMEBOOKS/IPADS RETOUR

In de afgelopen periode zijn er veel Ipads/Chromebooks uitgeleend. Met de volledige opening van de scholen op 8 juni, willen wij u verzoeken om alle Chromebooks/ Ipads weer in te leveren op school. Daarnaast willen we u vragen om er goed op te letten dat de opladers ook weer terug worden gebracht. Wij hebben namelijk aardig wat Chromebooks retour gekregen zonder oplader. Dit is erg zonde want zo kunnen wij ze niet gebruiken op school.

JUF CYNTHIA

Afgelopen woensdag is groep 3B geïnformeerd over het vertrek van juf Cynthia. Cynthia zal per het nieuwe schooljaar een nieuwe uitdaging aan gaan. Wij gunnen Cynthia haar nieuwe uitdaging van harte en zullen voor het komend schooljaar op zoek gaan naar een nieuwe collega.

GEZOCHT: NIEUW LID VOOR DE GMR

De SKOSS GMR zoekt dringend nieuwe leden

De medezeggenschap binnen de SKOSS scholen is op de school georganiseerd middels een MR en bovenschools via de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Deze GMR vertegenwoordigt ouders en personeel, om deze reden bestaat de GMR uit drie leerkrachten en drie ouders. Vanwege een openstaande vacature en het aftreden van een  personeelslid en 1 ouderlid zoekt de SKOSS GMR nieuwe leden.

Wij zijn specifiek op zoek naar twee enthousiaste leerkrachten en 1 betrokken ouder die ons team willen komen versterken. Juist deze tijd vraagt om betrokken mensen die mee willen bouwen aan een toekomstbestendige SKOSS waar de identiteit van de 6 betrokken scholen gewaarborgd is en kinderen goed, uitdagend onderwijs krijgen aangeboden. 

Ben jij iemand die graag strategisch meedenkt over het maken, uitvoeren en volgen van beleid, ben jij die enthousiaste leerkracht of ouder? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meer weten? In de flyer kun je meer lezen over de werkzaamheden van de GMR. 

Heb je vragen en/of direct aanmelden? Neem dan contact op met

Marchien Hoeben, secretaresse GMR via administratie@driesprong-soest.nl of

Peter Blokker via p.blokker@wegwijzersoest.nl of Renata Smits via r.smits@driesprong-soest.nl 

doc-footer