Nieuwsbrief
mei 25

Nieuwsbrief 29

DATA

20 mei Themadag (dit wordt verschoven naar een later moment in het jaar)

21/22 mei Hemelvaartvakantie (school gesloten/geen noodopvang)

01 juni/05 juni Pinkstervakantie

VOORTGANG ONDERWIJS

Afgelopen dinsdag is er weer een persconferentie geweest omtrent de maatregelen m.b.t. het Coronavirus. In deze persconferentie werd aangegeven dat vanaf 8 juni o.a. alle basisscholen weer volledig open gaan. Dit houdt in dat in de komende week we op de Carolusschool gaan bekijken op welke wijze we dit gaan doen, welke regels we behouden en welke regels we kunnen versoepelen. Aankomende maandag komt de betrokken werkgroep hiervan bijeen. In de nieuwsbrief van woensdag willen wij u hier verder over informeren. 

We hebben daarnaast gemerkt dat er een aantal ouders zijn die het als spannend ervaren om hun kind naar school te sturen. Mocht dit bij uzelf merken, dan kan u met vragen over het Coronavirus terecht bij de GGD. Zij kunnen u informeren en waar nodig geruststellen.

Daarnaast hebben we gemerkt dat de klassen al gewend zijn aan de huidige situatie van het zelf de school in lopen of verzamelen bij de juf. Dit is mooi, want op deze wijze houden we met elkaar de veilig afstand. 

OR: OUDERBIJDRAGE/OVERBLIJFBIJDRAGE

Wanneer uw kind vandaag op school is geweest, is de kans aanwezig dat uw kind een factuur heeft meegekregen. Aankomende dinsdag geven we ook een aantal facturen weer mee. Deze factuur is de tweede herinnering vanuit de OR m.b.t. de ouderbijdrage/overblijfbijdrage. Mocht u dit hebben meegekregen dan het verzoek om dit zo snel mogelijk te betalen. 

doc-footer