Nieuwsbrief
mei 14

Nieuwsbrief 28

DATA

11 mei School weer open

20 mei Themadag (dit wordt verschoven naar een later moment in het jaar)

21/22 mei Hemelvaartvakantie (school gesloten/geen noodopvang)

01 juni/05 juni Pinkstervakantie

THEMADAG 

Op 20 mei staat de Themadag gepland. Helaas kan deze door de komst van het Corona virus niet doorgaan. Wij zijn in overleg met de betrokken partijen om de themadag te verplaatsen naar een later tijdstip. Wij houden u hierover op de hoogte. 

VOORTGANG ONDERWIJS

Sinds deze week komen de leerlingen gefaseerd naar school. In deze nieuwsbrief willen we u complimenteren met de wijze waarop u de aangegeven regels in acht neemt! Het is erg fijn om te zien dat we samen zo goed mogelijk ons hieraan houden. Dit maakt dat de leerlingen weer onderwijs kunnen genieten bij ons op school. Daarnaast zijn we ook trots op ons team. Zelfs met halve klassen stralen zij elke dag uit dat ze er weer zin in hebben!

Daarnaast is het van belang dat u ervan op de hoogte bent (dit stond ook in de brief van afgelopen vrijdag) dat de regels van de leerplicht weer van kracht zijn.  Uw kind wordt weer op school verwacht. De afgelopen dagen hebben we gemerkt dat er her en der uitzonderingen zijn. Hierover heeft u als ouders contact gehad met onze leerkrachten. Wanneer u niet tot de uitzonderingen behoort, moeten wij uw kind echter wel bij leerplicht melden. Dit maken wij uiteraard ook aan u bekend in het gesprek. 

Daarnaast is het van belang om te weten dat wanneer uw kind op de maandag en donderdag (afgezien van de wissel woensdag) naar school gaat, hij of zij instructie krijgt om deze op de overige dagen thuis te verwerken. Maakt uw kind op de andere dagen (dinsdag, vrijdag) gebruik van de noodopvang, dan kan het zijn dat uw kind de instructie voor de tweede keer krijgt. Wij kunnen hierin geen aangepast programma opstellen. Echter, het horen van 2 keer dezelfde instructie kan geen kwaad. Herhaling doet de lesstof immers nog beter beklijven.

Heeft u echter nog vragen over inhoud van het onderwijs en de voortgang hiervan, voelt u zich dan vrij om hier bij de leerkracht via de mail/telefonisch informatie over te vragen.

BERICHT MARTIN VREDEVELD

Geachte ouders,

We hebben elkaar lang niet meer gezien of gesproken: een ongemakkelijke periode voor mij. Na mijn ziekmelding in oktober (“veel te lang doorgegaan,” zei de bedrijfsarts), is er in november een eerste gesprek geweest met de algemeen directeur over re-integratie. Daarna ontstond veel onduidelijkheid: een definitief gesprek werd uitgesteld, de algemeen directeur vertrok en het duurde even voor er een gesprek met zijn vervanger plaats vond. Vrijwel direct daarna brak de covid-19 crisis uit. Al veel eerder had ik aangegeven op 1 september (direct na de zomervakantie) met pensioen te willen gaan, iets eerder dan de officiële datum. Alles bij elkaar genomen was dit aanleiding voor het bestuur om mij vrij te stellen van werk: re-integratie zou in de korte tijd die nog restte weinig zinvol zijn. 

Inmiddels is Nicole Ossendrijver aangesteld als mijn opvolger. Het is zo wel een wat rafelig einde van mijn werk op de Carolusschool geworden, maar volstrekt klein leed in vergelijking met wat Covid-19 de samenleving aandoet. 

Ik wil langs deze weg afscheid van u nemen. Het ga u allen goed en ik wens u een mooie tijd op de Carolusschool.

Martin Vredeveld

doc-footer