Nieuwsbrief
apr 23

Nieuwsbrief 27

DATA

16 mrt t/m 10 mei school dicht i.v.m. Corona-virus

27 april t/m 5 mei meivakantie 

11 mei school weer open

20 mei Themadag (onder voorbehoud)

21/22 mei Hemelvaart (school dicht)

OUDER VRAGENLIJST

Wij hebben u vorige week verzocht om een vragenlijst in te vullen over het onderwijs op afstand, ons (t)huisonderwijs. Van de ca. 280 leerlingen hebben wij over de gang van zaken m.b.t. 39 leerlingen een respons mogen ontvangen. Dat aantal is niet echt representatief te noemen. Echter we zijn wel blij met de reacties die er liggen en kunnen daar indien nodig ons voordeel mee doen. De reacties waren soms heel specifiek maar in grote lijnen werd de organisatie als prettig en duidelijk ervaren, de leerkrachten gecomplimenteerd, er leefde het gevoel dat we het echt samen doen. Tevens werden ook suggesties gegeven over de hoeveelheid werk, waren er kritische kanttekeningen t.o.v. de hoeveelheid digitale instructie-lessen. Sommigen vonden het teveel en zagen liever meer fysiek materiaal thuis, anderen vragen juist om méér digitale instructie-lessen. Tot slot werden de wekelijkse contacten met de juf e/o de meester zeer gewaardeerd. Voor ons, als team, was uw respons zeer waardevol. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. 

OPVANG KINDEREN TIJDENS DE MEIVAKANTIE

Ouders die tijdens de meivakantie gebruik willen gaan maken van noodopvang voor hun kinderen kunnen zich melden via h.vandillen@soest.nl 

Voor wie is de noodkinderopvang? 

Sommige ouders of verzorgenden kunnen gebruik maken van de ‘noodopvang’ als de kinderen géén klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting, ofwel cruciale beroepen. Ook ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang blijven brengen. Kwetsbare kinderen kunnen ook gebruik maken van de noodopvang. Bij kwetsbare kinderen gaat het om maatwerk. In samenspraak met de scholen, kinderopvang en professionals wordt de juiste noodkinderopvang ingezet. 

VOORTGANG ONDERWIJS

U heeft wellicht allen de persconferentie van de minister-president gevolgd. De school gaat vanaf maandag 11 mei a.s. weer open. Tot die tijd volgen wij nog de huidige manier van werken. Niet tijdens de meivakantie uiteraard. Als schoolleiding en als team zijn we drukdoende een goede manier te vinden om vanaf 11 mei a.s. de kinderen weer te mogen ontvangen. We zien daar allemaal erg naar uit, want we hebben ze erg gemist. We kunnen u op dit moment daarover nog geen duidelijkheid bieden, omdat we nog niet zover zijn. Wij kijken naar de allerbeste oplossing/invulling voor onze leerlingen. Wat is belangrijk, wat is haalbaar….? Allemaal vragen die moeten worden beantwoord. Morgen vindt er nog overleg plaats met de overige scholen van SKOSS, waarbij ook onze nieuwe directeur, Nicole Ossendrijver, zal aanschuiven. Wij dienen rekening te houden met de richtlijnen zoals die zijn opgesteld in het ‘Protocol opstart basisonderwijs’ van het Ministerie van Onderwijs, alsook met de RIVM-richtlijnen. Samengevat: wij brengen u zo snel mogelijk op de hoogte van een rooster dat vanaf 11 mei a.s. zal gaan gelden. 

doc-footer