Nieuwsbrief
apr 16

Nieuwsbrief 26

DATA

16 mrt t/m 28 apr school dicht i.v.m. Corona-virus

10 april goede vrijdag (school dicht)

13 april 2e paasdag (school dicht)

27 april t/m 5 mei meivakantie 

6 mei school weer open (onder voorbehoud)

20 mei Themadag (onder voorbehoud)

21/22 mei Hemelvaart (school dicht)

NOODOPVANG

Indien u voldoet aan de criteria voor noodopvang van uw kind(eren) op school en u maakt daar ook gebruik van, verzoeken wij u vriendelijk deze opvang steeds tijdig aan te vragen. Wij zijn als school namelijk verplicht de aantallen elke donderdag voor de week erna door te geven aan de gemeente Soest. Anders gezegd: De gemeente Soest wil weten wanneer er opvang gewenst is voor de week na de donderdag. Sommige ouders vergeten dit, sommigen geven dit pas tijdens het weekend door. Hierdoor lopen we steeds achter de feiten aan. Mogen wij op uw medewerking rekenen? 

VOORTGANG ONDERWIJS

Zoals u wellicht weet gaat Martin Vredeveld met pensioen en heeft er enige tijd geleden een sollicitatieprocedure plaatsgevonden. Wij deelden u al mee dat de sollicitatiecommissie unaniem heeft besloten dat Nicole Ossendrijver van harte welkom is om met ingang van 1 mei a.s. als directeur de St. Carolusschool te gaan leiden. Dit houdt tevens in dat daarmee een einde komt aan de interim-periode vanaf half november jl. en Gert de Wit en Jos Stehmann de school met alle vertrouwen overlaten aan hun opvolgster. Het is een vreemde gang van zaken om de start van Nicole Ossendrijver en het vertrek van beide interims vooralsnog virtueel te moeten laten plaatsvinden, maar het is niet anders. Wij hebben echter nog wel een verzoek aan u: Graag horen wij van u wat uw bevindingen zijn m.b.t. het (t)huiswerk en, als dat van toepassing was, m.b.t. de noodopvang. Hierbij gaat daarom een korte vragenlijst. U zou ons een groot plezier doen deze vragen te beantwoorden, opdat wij er allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Suggesties zijn van harte welkom. Wij vragen u vriendelijk om feedback, positief e/o negatief. Mogen wij op uw medewerking rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank. 

doc-footer