Nieuwsbrief
apr 08

Nieuwsbrief 25

DATA

16 mrt t/m 28 apr school dicht i.v.m. Corona-virus

10 april goede vrijdag (school dicht)

13 april 2e paasdag (school dicht)

27 april t/m 5 mei meivakantie 

6 mei school weer open (onder voorbehoud)

20 mei Themadag (onder voorbehoud)

21/22 mei Hemelvaart (school dicht)

WEEK VAN DE KINDERCOACHING VAN 6 T/M 11 APRIL

Deze week is er even meer aandacht voor kindercoaching. Dit jonge beroep is voor veel ouders en verzorgers nog onbekend terrein. 

Voor alle kinderen en opvoeders is het nu anders dan anders vanwege de Corona-maatregelen. Voor sommigen kan het zwaarder zijn in deze periode. Hoe fijn is het dan dat sommige kindercoaches in deze week de digitale deur openen en kunnen laten zien wat zij voor kinderen en opvoeders kunnen betekenen. Verschillende kindercoaches laten weten dat zij ook via (beeld)bellen beschikbaar zijn om zowel aan kinderen als opvoeders die het even nodig hebben een luisterend oor te bieden. Sommige bieden zelfs een gratis consult aan tijdens deze week. 

Op de website van Adiona.nl (Beroepsorganisatie Kindercoaches) kunt u een kindercoach zoeken in uw omgeving, die aangesloten is bij deze organisatie. 

VOORTGANG ONDERWIJS

De Carolusschool vindt het belangrijk dat er af en toe contact is tussen de leerkracht en de leerlingen. Daarom zijn we bezig om, als dat mogelijk en gewenst is, dat contact te organiseren en voor sommige groepen ook lessen te organiseren via de videochat Hangout Meet. U en uw kinderen hebben daarmee dan toegang tot de digitale klassenomgeving. 

(Dit geldt vooralsnog niet voor de groepen 1 en 2) 

Hoe werkt dit? 

   • Inloggen via www.moo.nl 
   • Op het bureaublad staat een tegeltje met ‘Gmail’ 
   • Klik op ‘Gmail’ 
   • Een nieuw venster opent en de inbox van uw kind verschijnt 
   • De leerkracht stuurt een email met een link om deel te nemen aan de Hangout 
   • Klik op de mail van juf en klik daarna op de link in de mail 
   • Er opent een nieuw venster en de Hangout wordt gestart 

De juf of meester ziet in zijn/haar scherm alle beelden. Als iemand iets wil zeggen, dan steekt hij/zij een vinger op. De juf of meester noemt de naam van een kind en dan mag dat kind de microfoon aanzetten en praten. Op deze manier praat niet iedereen door elkaar heen en kunnen we elkaar toch horen. 

Het zou fijn zijn als de ouders de eerste keer even kunnen meekijken. De juf of meester stuurt iedereen een uitnodiging via de mail (van de kinderen) om deel te nemen aan deze Hangout. Door op de link in de mail te klikken, kun je meedoen. 

Het is best spannend om op deze nieuwe digitale manier met elkaar verbonden te zijn. Het zal ook best even wennen zijn voor uw zoon/dochter én de leerkrachten. Daarom is het verstandig om afspraken te maken hoe we omgaan met deze nieuwe manier van lesgeven. Deze afspraken maken we om de lessen of het gesprek (kletsmoment) goed te laten verlopen, maar ook om de privacy van onze leerkrachten en de klasgenoten van uw kind(eren) te beschermen. 

De afspraken die wij samen, school, leerlingen en ouders/verzorgers maken, zijn: 

   • De ict-middelen die we allemaal gebruiken, zijn veilig en beveiligd. Dat betekent dat de software bijgewerkt is en er gebruik wordt gemaakt van antivirus programma’s. Informatie over veilig thuiswerken kunt u vinden op https://www.ncsc.nl/actueel/nieuws/2020/maart/15/aandachtspunten-thuiswerken
   • Leerlingen zitten op tijd klaar voor de digitale bijeenkomst. Het is verstandig om 10-15 minuten voor de instructie begint te testen of de camera, microfoon en luidspreker werken. Een koptelefoon met microfoon (headset) werkt het best. 
   • Andere aanwezigen zijn ervan op de hoogte dat de leerling een digitale video-bijeenkomst volgt en dat de beelden en geluiden in de omgeving van de leerling door anderen worden gezien en gehoord. Het is een goed idee om de camera, bijvoorbeeld op de eettafel te zetten, gericht op een muur (de camera is dus niet gericht op de woonkamer waar het hele gezin samen zit). 
   • De leerling wordt tijdens de bijeenkomst zo min mogelijk afgeleid. De digitale bijeenkomst is gewoon onderwijs. Het is verstandig om een rustig plekje te kiezen, bijvoorbeeld in een slaapkamer. Anderen houden zich niet met de bijeenkomst bezig, tenzij de leerkracht daar om vraagt. 
   • De inloggegevens en de link naar de hangout zijn alleen bestemd voor u en uw kind. Bespreek deze regel met uw zoon/dochter en let erop dat uw kind zich aan deze afspraak houdt. Als u vermoedt dat iemand zonder uw toestemming de link heeft gebruikt, of dat uw zoon of dochter de link heeft doorgestuurd naar iemand buiten de klas, dan kunt u dit melden bij de leerkracht van uw kind(eren). De leerkracht houdt in de gaten wie er inlogt en de bijeenkomst bijwoont. 
   • Het volgen van de bijeenkomst is alleen voor de leerlingen. Om ieders privacy te bewaken mogen er geen opnames of foto’s van de les worden gemaakt. 
   • Microfoongebruik Gesprek tussen leerkracht en leerling/ouders: microfoon staat aan, camera staat ook aan. Gesprek tussen leerkracht en meerdere leerlingen: de microfoon staat uit en de camera staat aan. Dit om te voorkomen dat iedereen door elkaar gaat praten. 

Met deze spelregels werken we samen aan de voortgang van ons onderwijs. 

Op afstand, maar digitaal met elkaar verbonden. Veel succes…! 

doc-footer