Nieuwsbrief
mrt 18

Nieuwsbrief 22

DATA

16 mrt t/m 5 apr school dicht i.v.m. Corona-virus

19 mrt ik eet het beter (afgelast)

27 mrt volleybaltoernooi (afgelast)

09 april paasviering (onder voorbehoud)

10 april goede vrijdag (school dicht)

13 april 2e paasdag (school dicht)

17 april Koningsspelen (onder voorbehoud)

27 april t/m 5 mei meivakantie

20 mei Themadag

IK EET HET BETER

Het lesprogramma ‘Ik eet het beter’ op 19 maart gaat helaas niet door. 

VOLLEYBALTOERNOOI

Helaas kan het volleybaltoernooi, dat georganiseerd was op 27 maart, ook niet doorgaan in verband met het Corona-virus.

VOORTGANG ONDERWIJS

Zoals u inmiddels hebt ondervonden proberen we samen met u en de kinderen de voortgang van ons onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Voor ons allen is deze situatie nieuw en zal wellicht proefondervindelijk blijken dat er hier en daar enige verfijning zal moeten plaatsvinden. Wij houden ons aanbevolen. 

In de tussentijd houden de leerkrachten vinger aan de pols en volgen de gang van zaken op de voet. We hebben een beroep op u gedaan om samen met uw kind(eren) de verantwoordelijkheid op te pakken en merken dat u dat ook doet…….., dat u begrijpt dat e.e.a. zeer in het belang van uw zoon e/o dochter is. 

Het voelt goed te werken in een schoolomgeving waar men zich betrokken voelt en waarbinnen men openstaat voor deze veranderingen. 

 

doc-footer