Nieuwsbrief
jan 23

Nieuwsbrief 15

DATA

22 jan t/m 31 januari voorleesdagen

30-31 januari staking – school dicht

06 feb Cito administratie dag – onderbouw vrij

17 feb – 20 feb rapport- en oudergesprekken

21 feb carnaval-rapporten mee

24 feb – 28 feb voorjaarsvakantie

02 mrt school begint weer

12 mrt studiedag

17 april Koningsspelen

OUDERBIJDRAGE EN OVERBLIJFBIJDRAGE

Eind 2019 heeft u van ons een factuur ontvangen in verband met het betalen van de Ouderbijdrage en Overblijfbijdrage. Voor 57 leerlingen heeft onze penningmeester helaas nog geen Ouderbijdrage of Overblijfbijdrage ontvangen. Vandaag zullen aan deze leerlingen een herinnering meegegeven worden. Voor broertjes en zusjes ontvangt u 1 herinneringsfactuur. 

Heeft u nog niet betaald, dan vragen u zo spoedig mogelijk de factuur te betalen. Mocht u een factuur krijgen maar wel betaald hebben? Neemt u dan alstublieft zo spoedig mogelijk contact met ons op. 

Is het voor u niet mogelijk om te betalen, of wilt u niet betalen, ook dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Dan zijn onze (vrijwillige) penningmeester en administratief medewerker op de hoogte en hoeven zij niet onnodig herinneringsfacturen te blijven sturen. Daarnaast kunnen wij met deze informatie misschien aan een oplossing denken. 

Wilt u contact hierover opnemen kunt u mailen naar algemeen@st-carolusschool.nl of bellen naar 0346-351 337. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

PARRO

Binnenkort willen wij u uitnodigen voor de rapport- en oudergesprekken. Inschrijven hiervoor gebeurd via de Parro-app. Er komen hiervoor geen intekenlijsten meer te hangen in de school. 

Mocht u nog geen Parro-app hebben geïnstalleerd, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Wanneer de inschrijving precies van start gaat, hoort u binnenkort van ons. 

STAKINGSDAGEN

Zoals u weet gaat een groot deel van de scholen op donderdag en vrijdag 30 en 31 januari a.s. dicht vanwege de landelijke onderwijsstaking. Op die dagen gaan de stakende leerkrachten naar een manifestatie en de enkele leerkracht op de Carolusschool die niet of maar 1 dag staakt, werkt gewoon op school in het belang van zijn/haar groep en het algemeen belang van de school. Alle kinderen zijn die twee dagen vrij. 

Redenen voor de staking zijn vooral gelegen in het feit dat er nog steeds sprake is van een grote loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs en men wil ook het carrièreperspectief van leerkrachten en schoolleiders vergroten. Zodoende blijft het onderwijs een stevig front vormen in de roep om meer structurele investeringen. 

Wij realiseren ons terdege dat het voor sommigen van u vervelend uitkomt. Wij realiseren ons ook dat het onderwijs niet voor de lol gaat staken. Daar is intern goed over gesproken. We beschouwen het ons gezamenlijk probleem en willen graag rekenen op uw ondersteuning en begrip.

doc-footer