Nieuwsbrief
jan 15

Nieuwsbrief 14

DATA

22 jan t/m 31 januari voorleesdagen

06 feb Cito administratie dag – onderbouw vrij

17 feb – 20 feb rapport- en oudergesprekken

21 feb carnaval-rapporten mee

24 feb – 28 feb voorjaarsvakantie

02 mrt school begint weer

12 mrt studiedag

17 april Koningsspelen

VOORLEESDAGEN

Van 22 t/m 31 januari vinden de voorleesdagen plaats. De opening zal op woensdag 22 januari tegen 8.45 plaatsvinden in de hal van de school. Er zal door Juf Daphne en Juf Linda een boek aan alle kinderen worden voorgelezen. Daarnaast gaan kinderen uit de bovenbouw voorlezen aan kinderen in de onderbouw. Een bovenbouw groep wordt daarbij aan een onderbouw groep gekoppeld. Ook zouden wij het leuk vinden als volwassenen, die het leuk vinden, komen voorlezen op school. Te denken valt aan opa’s, oma’s, tantes, ooms, oppas ed. 

Bij elke groep komt een lijst te hangen waarop u kunt intekenen. Op deze lijst staat een datum en een tijd. Wilt u als u zich inschrijft rekening houden met deze tijd. Anders komen andere lesonderdelen in het programma in het gedrang. U kunt zelf kiezen welk boek u wilt voor lezen ook kunt u eventueel kiezen uit voorleesboeken van school of boek van de bibliotheek die op school zijn

Op woensdag 29 januari mogen de kinderen hun lievelingsboek meenemen naar school en sluiten we de voorleesdagen af met het lied ‘mijn boek’ van kinderen voor kinderen. Daarop zal worden gedanst en gezongen. 

We zouden het leuk, gezellig en leerzaam vinden als ouders op school en thuis veel voorlezen. 

NATIONALE VOORLEESDAGEN

Ook bij de bibliotheek zijn er leuke voorleesactiviteiten van 22 januari tot en met 1 februari 2020. U kunt uw kind gratis lid maken. Indien u dat spoedig doet ontvangt uw kind nu een gratis voorleesknuffeltje van Moppereend.

STAKING

Zoals wij al eerder hebben vermeld staat er een staking op het programma in het basisonderwijs. Een en ander zal plaatsvinden op 30 en 31 januari a.s. 

De stakingsbereidheid op de Carolusschool is dermate groot dat we hebben besloten de school op beide dagen te sluiten. Wij begrijpen dat deze beslissing voor sommige ouders/verzorgers lastig uitkomt. We rekenen echter op uw begrip en medewerking, wetend dat het hier om een groot maatschappelijk probleem gaat dat linksom of rechtsom om een adequate oplossing vraagt. 

Kortom: alle kinderen/leerlingen van de Carolusschool zijn vrij op donderdag 30 en vrijdag 31 januari. 

In dit kader verwijs ik u ook graag naar de bijlage bij deze nieuwsbrief over de vervangingsproblematiek. 

AFWEZIGHEID JUF KARLIJN

Zoals u misschien heeft gemerkt is juf Karlijn (maandag en dinsdag geeft ze RT, donderdag en vrijdag staat ze voor groep 4) sinds de kerstvakantie afwezig. Dit komt door leuk nieuws: ze is zwanger! 

Door de zwangerschap heeft ze helaas heel veel last van misselijkheid. Het laatste maakt het nu (nog) niet mogelijk om te werken. Ze hoopt dat dit spoedig over is en dat ze weer gewoon kan komen werken. Hoe lang dit duurt is afwachten. Maar gelukkig is het voor een goed en leuk doel! 

Deze week zal groep 4 op donderdag en vrijdag worden overgenomen door juf Elma. 

doc-footer