Nieuwsbrief
jan 08

Nieuwsbrief 13

DATA

06 feb Cito administratie dag – onderbouw vrij

17 feb – 20 feb rapport- en oudergesprekken

21 feb carnaval-rapporten mee

24 feb – 28 feb voorjaarsvakantie

02 mrt school begint weer

12 mrt studiedag

17 april Koningsspelen

STAKING

Zoals u misschien al vernomen heeft in het nieuws staat er weer een staking op het programma in het onderwijs. Dit keer zal dit niet op 1 maar zelfs op 2 dagen plaatsvinden, namelijk op 30 en 31 januari. Of de leerkrachten van de Carolusschool dit keer mee zullen staken is nog onduidelijk. Wij zijn daarover met SKOSS nog in overleg. Wij houden u uiteraard op de hoogte hierover.

CITO ADMINISTRATIEDAG 

Op 6 februari worden alle Cito uitslagen voor alle groepen verwerkt in ons administratiesysteem. Dat is altijd een hele klus en daarvoor zullen alle leerkrachten ingezet worden om dit te bewerkstelligen. De groepen 1 tot en met 4 zijn daarom deze dag vrij zodat er genoeg ruimte is om alles op deze dag te kunnen administreren. 

RAPPORT- EN OUDERGESPREKKEN 

In de week van 17 tot en met 20 februari zullen de rapport- en oudergesprekken ingepland worden. Houdt u hier alvast rekening mee in uw agenda? Binnenkort hoort u hier meer over.

KONINGSSPELEN

April is nog ver weg, maar toch willen wij u alvast doorgeven dat de Koningsspelen op de Carolusschool plaats vinden op 17 april en niet zoals de meeste scholen op 24 april. Op deze dag kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Te zijner tijd hoort u meer.

OMGEVINGSVISIE DOOR GROEP 8

Vandaag waren wethouder Aukje Treep en adviseur Gemeente Soest Ruben de Goede in groep 8. Voor de vakantie hebben de leerlingen filmpjes gemaakt van mooie en minder mooie plekken in Soesterberg. Deze filmpjes werden vandaag aan de wethouder gepresenteerd. 

De kinderen hebben ideeën m.b.t. speelplaatsen voor kleine en grotere kinderen. Bloemheuvel zou een schone veilige plek om te voetballen moeten worden en voor de hangjongeren een andere plek. Ze zouden graag zien dat er een betere invulling wordt gegeven aan de spookwinkel. 

Er zijn suggesties gedaan van voor een reformwinkel of een indoor skatebaan. Het terrein van de kermis, eieren zoeken en schaatsbaan worden gemist. De behoefte aan een nieuw evenemententerrein is uitgebreid aan de orde gesteld. Het bos dat er nog is behouden, niet nog meer huizen. De kinderen zouden graag zien dat De Linde een andere bestemming krijgt. De bibliotheek mag blijven, dat is handig. Maar verder liever een kinderopvang (handig en gezellig) en extra lokalen voor de St-Carolusschool. Misschien kunnen we een stukje van de tuin van de kerk krijgen als extra schoolplein. De stenen blokken voor de Linde zijn als heel handig benoemd, anders zouden ouders daar ook verkeerd parkeren en een onveilige situatie ontstaan. 

Ook werden er een aantal gevaarlijke verkeerssituaties in beeld gebracht in de Amerikaanse wijk. Naar school fietsen is soms wat lastig door fout geparkeerde auto’s. Daar zou de politie wat beter op kunnen letten. Uit de filmpjes bleek dat de kinderen blij zijn met hun dorp maar dat het belangrijk is goede ontmoetingsplaatsen te behouden en te creëren. 

doc-footer