Nieuwsbrief
dec 11

Nieuwsbrief 11

DATA

18 dec kerstviering en kerstdiner

23 dec begin kerstvakantie

06 jan begin school

 

KERSTVIERING & KERSTDINER 

Maandag heeft u via de kerstcommissie een brief ontvangen met informatie over de kerstviering. Hieronder nog even enkele belangrijke informatie: 

-Vaders kunnen zich als ober inschrijven tot en met woensdag 11 december via Parro 

voor hun kind. -Ouders kunnen zich via de Parro van hun kind inschrijven om het gebruikte plastic 

servies (na het kerstdiner) schoon te maken. -Intekenlijst ‘gerechten kerstdiner’ hangt bij de deur van ieder lokaal. Graag uiterlijk 

maandag 16 december deze lijst invullen. -Woensdag 18 december ‘s ochtends de kerstviering in de kerk. Ouders zijn van 

harte welkom om deze viering bij te wonen. -Woensdag 18 december ‘s avonds kerstdiner. Om 17.00 uur worden de gerechten 

in de klas gebracht en om 17.10 uur begint het avondprogramma voor de kinderen. -Om 18:30 uur kunnen de kinderen van groep 1-5 opgehaald worden in de klas. De 

kinderen van groep 6-8 mogen zelf naar buiten lopen. -Vrijdag 20 december, 08.30 uur opruimen kerstdecoratie. We zijn nog op zoek naar ouders die 

hierbij willen helpen. Graag melden bij Simone (leerkracht groep 5). 

PRIVACY VOORKEUREN PARRO 

In de Parro-app kunt u privacy voorkeuren aangeven. Op die manier weten wij of er foto’s van uw kind gemaakt mogen worden of dat u dat juist niet wilt. U kunt dit als volgt registreren: 

– Open de app en klik het 4e icoontje vanaf linksonder aan, – Ga dan naar ‘Privacy voorkeuren’ en klik het potloodje achter de naam van uw kind aan, – Nu kunt u voor elk onderdeel JA of NEE kiezen en als laatste klikt u op OPSLAAN. 

Wilt u dit vastleggen voor 16 december 2019? Alvast hartelijk dank! 

OUDERBIJDRAGE & OVERBLIJFBIJDRAGE 

Eerder dit jaar bent u geïnformeerd over de ouderbijdrage en de overblijfbijdrage. Zonder uw bijdrage zijn we niet in staat om leuke activiteiten te organiseren. De ouderbijdrage is per kind € 34,50 en de bijdrage voor het overblijven is per kind € 15,00. 

Helaas heeft nog niet iedereen betaald en is het mogelijk aan uw aandacht ontsnapt. Daarom willen wij u vragen om de ouderbijdrage alsnog over te maken op rekeningnummer NL28RABO0385244169 en de bijdrage voor het overblijven op rekeningnummer NL55RABO0375207384 (t.n.v. St Carolusschool). Vergeet alstublieft niet om het factuurnummer of naam van uw kind(eren) erbij te vermelden. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u deze gerust aan ons stellen via algemeen@st-carolusschool.nl

Namens de O.R. alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

OPROEP OVERBLIJFOUDERS 

Het is van groot belang dat er tussen de middag, tijdens de grote pauze, voldoende toezicht is op de spelende kinderen op ons schoolplein. Wij prijzen ons gelukkig met de ouders die dat trouw elke week met elkaar volgens een rooster doen. Wij zijn echter naarstig op zoek naar meer ouders die onze school, dus onze kinderen/leerlingen, daarbij willen helpen. Wij zijn al erg geholpen wanneer u zich aanmeldt voor één keer per week. U ontvangt daarvoor een kleine financiële vergoeding. Aanmelden kunt u doen via algemeen@st-carolusschool.nl

doc-footer