Nieuwsbrief
nov 20

Nieuwsbrief 7

VOORSTELLEN

Beste ouders/verzorgers,

u hebt van Ger Rolsma (bestuurder) begrepen dat met ingang van vandaag de directievoering tijdelijk wordt waargenomen door Jos Stehmann (a.i.) en Gert de Wit (a.i.).

In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.

Gert de Wit:

Mijn naam is Gert de Wit. Ik ben sinds 1977 werkzaam in het basisonderwijs. Tot 1985 als vakleerkracht gymnastiek, biologie en muziek, daarna als groepsleerkracht. Vanaf 1985 als directeur/leerkracht. Vanaf 1997 als fulltime directeur. In die hoedanigheid heb ik meerdere scholen onder mijn hoede gehad. Eerst als integraal -, later als interim directeur. Dit heeft ertoe geleid dat ik ruime ervaring heb op alle terreinen van het basisonderwijs. Gaandeweg ben ik al als zelfstandig ondernemer, coach geworden.

Ik vind het belangrijk dat een team zich gezien en gewaardeerd weet. Mensen maken het onderwijs. Systemen zijn daar dienstbaar aan, niet leidend. Me beseffend dat er zaken moeten, is het toch van belang altijd de mens te blijven zien. Het is net als bij kinderen. Zit je goed in je vel, dan gedij je en leer en werk je het  beste.

Hoewel recent met pensioen uit een fulltime baan, voel ik met uitgedaagd, voor de tijd dat ik hier ben, het team en dus de kinderen, zo goed mogelijk te dienen. Mocht u vragen hebben schroom dan niet contact met me op te nemen. Mail of telefoon zijn prima, maar mijn deur staat open.

Aanwezigheid: Mijn collega, Jos Stehmann, en ik zijn beiden voor 12 uur in de week aangesteld. Totaal dus 24 uur.

Onze dagen verdeling is als volgt

Jos Stehmann aanwezig op maandag en woensdag

Gert de Wit aanwezig op dinsdag (08.00 / 14.00 uur) en vrijdag (10.00 / 16.00 uur)

Op donderdag zijn wij beiden niet op school.

Wij zullen de beheerstaken onder elkaar verdelen. Tevens zijn wij aanspreekpunt voor een deel van de teamleden. De reden is dat er dan heldere communicatielijnen zijn en geen dubbel werk. Wellicht bevreemd het u dat er twee interims zijn. Dat heeft te maken met het feit dat wij ervaring hebben met samenwerken en dus goed op elkaar zijn ingespeeld. Daarnaast beheersen wij samen alle beleidsterreinen in ruime mate.

Met vriendelijke groet,

Gert de Wit, interim-directeur


Jos Stehmann: 

Beste ouders/verzorgers,

Met ingang van deze week ben ik, naast Gert de Wit, aangesteld als interim-directeur van de Sint Carolusschool. Na mijn opleiding aan de Pedagogische Academie in Den Haag ben ik in 1976 begonnen in het basisonderwijs. Sinds 1987 ben ik schoolleider. In de jaren 1994-1996 heb ik de schoolleidersopleiding gevolgd. Vanaf 2000 ben ik als interim-directeur, coach en begeleider op inmiddels vele scholen in Nederland werkzaam geweest.

Het schoolleiderschap ervaar ik als een zeer boeiend en afwisselend vak. De onderwijsvernieuwingen gaan in een hoog tempo. Wat mij daarbinnen vooral interesseert is de mens. Dat zijn in de school de kinderen, de ouders en de medewerkers. Deze medewerkers vormen zonder twijfel de belangrijkste factor in het geheel. Zonder goede medewerkers bereiken we niet de gewenste resultaten. In mijn beleving is het belangrijk, dat leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel met plezier en inspiratie hun werk kunnen doen en dat de kinderen graag naar school gaan. Graag wil ik daarin het nodige betekenen en een positieve en stimulerende bijdrage leveren aan de reeds in gang gezette ontwikkelingen binnen de school. Daartoe zal ik nauw samenwerken met Gert en het voltallige team.

Net als Gert ga ik 12 uur per week aan de slag. Mijn werktijden/aanwezigheid zijn in principe gezet op maandag van 1000 – 1600 uur en op woensdag van 0800 – 1400 uur. Ik heb intussen begrepen dat er veel te doen is en heb er zin in.   

Mocht u mij willen spreken, dan kunt u mij bereiken via het telefoonnummer van de school (ook voor het maken van een afspraak) of u kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen.  Tenslotte wens ik ons allen een goede en plezierige samenwerking toe en een periode waarin we met elkaar veel voor de school zullen betekenen.

Met vriendelijke groet,

Jos Stehmann, interim-directeur

doc-footer