Nieuwsbrief
sep 25

Nieuwsbrief 5

DATA

25-09 kinderpostzegelactie, 7-8

01-10 excursie vliegbasis,  7

02-10 kinderboekenweek

14-10 oudergesprekken, 1-5

15-10 Eureka, 5-6

21/25-10  herfstvakantie

28-10 studiedag, kinderen vrij

KANJERTRAINING

We zijn in alle klassen gestart met de lessen van de Kanjertraining. Aan het eind van iedere leskern krijgen de kinderen een thuis werkblad mee naar huis. daarop staat wat de kinderen in de klas hebben gedaan en geleerd. En er staat een opdracht bij, die u samen met uw kind(eren) kunt doen. We vertrouwen erop dat u deze opdracht ook uitvoert.

KINDERPOSTZEGELACTIE

De Carolusschool doet mee aan de Kinderpostzegelactie. Die begint morgen, 25 september. Alle kinderen uit groep 7 en 8 kunnen daar aan mee doen. Zij zijn dan om 12.00 uur al vrij – dat komt doordat de andere scholen in Soesterberg dan ook uit zijn. Kinderen gaan langs de deur om postzegels en/of kaarten te verkopen. over een paar weken worden die dan afgeleverd. Er komt geen geld aan te pas, betalen gebeurt via een machtiging. Meestal mogen alle kinderen meedoen. Als u het niet goed vindt dat uw kind meedoet, laat het ons dan even weten.

ETEN TUSSEN DE MIDDAG

Tussen de middag hebben alle groepen een half uur pauze buiten. Voor het eten staat een kwartier. Dat moet voldoende zijn. Maar er zijn altijd kinderen al binnen twee minuten klaar en anderen hebben juist veel meer tijd nodig. We sporen kinderen aan om door te eten. In groep 1-2 staat het stoplicht daarom op rood: er mag niet gepraat worden. (Dat is meteen een mooie oefening in stil zijn, want ook dat moeten kinderen gewoon leren.) Het eten is geen race-partij. Maar sommige kinderen hebben veel aansporing nodig en dat kan misschien een verkeerde indruk geven.

De lege drinkpakjes gaan terug mee naar huis. Een goede reden om een afsluitbare beker aan te schaffen?

KINDEREN AANMELDEN

Misschien hebt u nog kinderen thuis die u graag op de Carolusschool wilt aanmelden. Wacht u daar dan niet te lang mee. Broertjes en zusjes “gaan voor”, maar dan moeten we wel weten dat er nog broertjes en zusjes zijn. De aanmeldingen gaan snel, en de kinderen worden steeds jonger. Vandaag twee gezinnen gesproken waarvan het kind nog geboren moest worden. Dat komt dus pas eind 2023, begin 2024 op school: over die tijd gaat het nu al. Neem zo nodig contact op met Martin Vredeveld voor een formulier.

GROEP 7 NAAR VLIEGBASIS

Volgende week dinsdag gaat groep 7 naar de vliegbasis om de natuur te bekijken. De kinderen komen op de fiets naar school en gaan vandaar naar de vliegbasis. Controleert u de fiets even?

SALARIS EN WERKDRUK

Onlangs besloot de regering geen extra geld ter beschikking te stellen voor salarisverbetering en aanpak van de werkdruk. En dat lijkt begrijpelijk: er is toch al heel veel geld in het onderwijs gestoken? De OESO (een Europese instelling) heeft wat gegevens op een rijtje gezet, waarbij nederland vergelijken wordt met het gemiddelde in de Europese Unie.

Bijvoorbeeld de klassengrootte. Exacte cijfers zijn er niet, alleen een verhouding tussen aantallen leerlingen en aantallen leraren. In Europa is dat gemiddeld 1 leerkracht op 14 kinderen, in Nederland is dat 1 op 17. In Europa wordt gemiddeld 790 uur les gegeven in het basisonderwijs. In nederland is dat 930 uur: een verschil van 140 les-uren. En dat salaris waar zoveel over te doen is. Ten opzichte van andere HBO-opgeleiden is de achterstand in Europe 15%. In Nederland is die achterstand 29%. “Andere” HBO-opgeleiden verdienen dus bijna 30% meer! Er is dus nog wel wat te doen.  (U kunt een en ander nalezen in Education at a glance, een regelmatig terugkerend vergelijkend onderzoek naar onderwijssystemen in Europa).

doc-footer