Nieuwsbrief
sep 04

Nieuwsbrief 2

DATA

16 sep startgesprekken

16 sep ouderraadvergadering

16 sep natuurexcursie vliegbasis, 7-8

23 sep mr vergadering

NIEUWE MEDEWERKERS

In groep Haas werkt Linda Bouterse de hele week. In groep 3a werkt Karin Rijksen op donderdag en vrijdag. In groep 3b werkt Cynthia Ras op donderdag en vrijdag. In groep Kikker werkt Ilona Verhoeven op woensdagmorgen. Hierdoor kan Manon-Yvette Beemer op woensdag in groep 8 werken. (En Ariane den Ouden op de andere dagen). Desiree Geskus werkt drie dagen per week als onderwijsassistent (zij was er voor de vakantie ook al). Xynthia Marijnen en Valerie Kooter lopen stage in groep 1-2 als onderwijsassistent. En Sinam Arkhaoui is de nieuwe schoonmaakster van de school.

Martin Vredeveld is het komende jaar in de regel op vrijdag niet op school. 

BINNENKOMEN

U hebt het deze dag vast wel gemerkt: de gangen zijn overvol ‘s morgens. Tot de herfstvakantie mogen de ouders van de kinderen uit groep 3 nog mee de school in. De andere ouders (groep 4-8) nemen buiten afscheid van hun kind(eren). Als u iets aan de leerkracht moet vertellen, kunt u wel gewoon (mee) naar binnen. Ouders van kinderen uit groep 1-2 kunnen altijd mee naar binnen.

GYMLESSEN

Wesley van de Hatert gaat de gymlessen geven in groep 3-8. Voor de ingewijden: hij werkt volgens het Athletic Skills Model. Kortweg komt dat er op neer dat er geen voorgeschreven beweging is, maar dat kinderen gestimuleerd worden om zelf de juiste bewegingsvorm te vinden bij een bepaalde opdracht. Creativiteit gaat dus een rol spelen!

Op maandag en donderdag begint groep 4 in de Banninghal. De kinderen worden daarheen gebracht door hun ouders. Om 8.15 uur gaat de deur open en kunnen kinderen zich omkleden. Op maandagmiddag heeft groep 3 gym in een blokuur, Desiree Geskus (met een gymbevoegdheid) helpt dan. Zij kunnen om 14.30 uur door hun ouders of door Bink bij de Banninghal worden opgehaald. Alle kinderen hebben goede gymschoenen en gymkleding nodig. Zonder gymkleding, geen gym!

We lopen naar de Banninghal. Alleen de kinderen uit groep 7 en 8 gaan op de fiets (niet bij iemand achterop!)

De kinderen uit groep 1-2 gymmen in de speelhal op school. De vloer daar vinden we niet veilig genoeg: te glad. Daarover zijn gesprekken gaande met bestuur en externe deskundigen. Tot er een goede oplossing gevonden is, wordt in die zaal niet gegymd. Binnenspelen op een regenachtige dag kan wel. 

Meester Wesley stelt zich even voor: 

“Mijn naam is Wesley van den Hatert en ik ben de nieuwe docent sport- en bewegingsonderwijs. Ik ben 26 jaar oud (bijna 27) en ik kom uit klein dorpje hier ver vandaan genaamd Lienden. 

In het jaar 2017 behaalde ik mijn diploma aan de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) op de HAN Nijmegen. Al snel vond ik een baan bij Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) in Baarn. Hier ben ik begonnen als invaldocent en heb daarmee enige ervaring opgedaan op verschillende scholen. Naast dat ik sportdocent ben voor NBSS, vervul ik ook een rol als manager binnen het bedrijf waarbij ik sportkampen organiseer in de schoolvakanties.   

Ik kijk er naar uit om te beginnen op jullie school en wie weet zien we elkaar nog eens. Ik heb er veel zin in!”  

CREA-LESSEN EN DANS

Op dinsdag komt Evelien Kooloos allerlei creativiteitslessen geven. De ene week is dat voor de groepen  4-8, de andere week voor de groepen 1-3. Een keer in de veertien dagen op vrijdag zijn er danslessen (bewegen op muziek) door Joëlle van Empelen (DanceCentre Amersfoort). Beiden zijn zelfstandig ondernemers (zzp-er) en worden door ons ingehuurd in het kader van de werkdrukvermindering. De lessen beginnen volgende week.

De dansles voor groep 4 stopt om 11.45 uur: zij komen dus mogelijk iets later dan gebruikelijk naar buiten!

STARTGESPREKKEN

In de week van 16 september zijn er startgesprekken met ouders en kinderen uit de groep 6,7 en 8. Met hen wordt besproken wat ze dit schooljaar willen bereiken en hoe zij zich daarvoor willen inzetten. U wordt hiervoor uitgenodigd. Volgende week krijgen de kinderen een lijst met wat vragen mee om het gesprek thuis met hun ouders alvast wat voor te bereiden. De gesprekken zijn overdag (kinderen zijn er immers bij!).

PAKJES SAP EN FRUIT

Dinsdag is een fruitdag. Dan nemen de kinderen fruit mee als tussendoortje. Koek is dan niet gewenst en gaat weer mee terug. Die dag eten we fruit.

We proberen het afval weer een beetje onder controle te krijgen. De lege sap-pakjes gaan daarom weer mee terug naar huis. De pakjes kunnen dan lekken, heel vervelend. Een afsluitbare beker voorkomt dit probleem. 

OVERBLIJFOUDERS NODIG

Wij hebben dringend nog enkele ouders nodig voor het toezicht op het plein tussen de middag. Hebt u tijd op dinsdag (1130-1300) of vrijdag (1200-1300) of een van beide dagen: meld u dan even bij Martin Vredeveld. Ouders krijgen hiervoor een vrijwilligers vergoeding.

KLEUTERKERK SOESTERBERG

Zondag aanstaande is er om 12:00 uur Kleuterkerk in de St. Caroluskerk. 

We gaan het verhaal horen over Simson, een stoere kerel met hele lange haren. Hij beloofde God dat hij nu echt naar de kapper ging. . . . . .? Nee hoor, hij beloofde God heel wat anders.

Voor de collectemand mag je koekjes of snoepjes meenemen voor na de viering. Dan is er limonade en voor de papa’s en mama’s staan koffie en thee klaar.

doc-footer