Nieuwsbrief
jul 17

Nieuwsbrief 41

DATA

19 jul school uit om 11.45 uur

02 sep school begint om 08.30 uur (op die dag nog geen gym!)

VAKANTIE

Vrijdag begint de vakantie. Alle kinderen gaan die dag om 11.45 uit, op de tijd van de onderbouw. Wij ruimen dan nog wat op en dan begint ook voor ons de vakantie. In de laatste week zijn er al weer mensen op school. Maar op 2 september gaan de deuren weer open.

In de vakantie wordt onderhoud gepleegd aan het gebouw. De vloeren van alle lokalen worden in de was gezet. Alles wordt extra schoongemaakt zodat we volgend jaar fris van start kunnen. Alle ouders die dit jaar hebben meegewerkt aan of in de school: hartelijk dank hiervoor!

WIJ WENSEN U EEN FIJNE VAKANTIE .

TERUGBLIK

Soms gaat een jaar heel snel. Dit was er een – in ieder geval wat mij betreft. De seizoenen zijn bijna onmerkbaar in elkaar overgelopen, en voor je het weet schrik je van de zomer. Het was vooral ook een hectisch jaar. We zijn wel wat gewend in onderwijs, maar het wordt anders. Er is de laatste jaren steeds meer een constante druk onder de bekende drukte van alledag. Het gebrek aan menskracht is er een van. Meer dan zorgelijk is het tekort aan leerkrachten. Anders dan in een bedrijf dat een bepaald project niet aanneemt of uitstelt, gaat de school “gewoon” door. We kunnen niet zeggen dat (bijvoorbeeld) groep 7 pas in februari kan beginnen, of dat we dit jaar geen groep 3 doen. De vanzelfsprekendheid dat school er gewoon is, staat steeds vaker haaks op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt. De overheid zegt er “van alles” aan te doen; eerlijk gezegd merk ik daar niets van. Een andere druk ontstaat door de toenemende eisen die de overheid stelt. Passend Onderwijs is daar een voorbeeld van en niet voor niets is de Tweede Kamer er heel kritisch over. Onder de term “basisondersteuning” valt bijna alle extra hulp die aan kinderen moet worden geboden. Daar komen geen extra middelen voor want de juf zou dit zelf wel kunnen. Overal hoor je geluiden dat dit gewoonweg niet mogelijk is. En toch ligt die eis er. 

Het maakt dat achter de schermen van de school het steeds vaker piept en kraakt. Dat sommige dingen alleen aarzelend op gang komen, of zelfs helemaal niet. Bij elkaar genomen een heel zorgelijke ontwikkeling. Het is meer dan bewonderenswaardig dat op de werkvloer van de Carolus nog steeds zoveel inzet wordt getoond! Ik kan me geen betere club voorstellen.

Volgend jaar gaat het desondanks toch ook wat mooier worden. We hebben geld gekregen voor verlichting van de werkdruk. Daarvan kunnen we een gymleerkracht inhuren voor groep 3-8. Alle lessen worden door hem/haar gegeven. En er komt een leraar in alle groepen danslessen geven (bewegen op muziek, dus geen Weense wals of foxtrot). Maar er komt ook nog iemand crea-lessen geven, ook in alle groepen. Ik ben er erg blij mee dat deze kant van het onderwijs verder wordt versterkt. Het onderwijs wordt er mooier en rijker door en medewerkers krijgen wat meer lucht.

Martin Vredeveld

VERTREK EN NIEUW

Niet iedereen komt terug na de zomervakantie.  Dorien Arling gaat werken in een kleutergroep op de Driesprong in Soest. Anne Hartman (onderwijsassistent in groep 6) gaat een studie pedagogiek doen. Cynthia Post (onderwijsassistent in groep 5) komt niet meer werken op onze school. En Thijmen Molenbeek wordt door de NBSS ingezet op andere scholen. We weten nog niet wie zijn opvolger wordt. Dank voor al jullie hulp, een heel mooie tijd toegewenst in je nieuwe baan of opleiding. En natuurlijk heel groep 8 vertrekt. 22 kinderen die een nieuwe school gekozen hebben. We wensen allen veel succes !
We verwelkomen Karin Hoekstra. ZIj gaat werken in groep 3. We hebben ook iemand gevonden om de vacature die Dorien Arling achterlaat, de voordracht gaat nu eerst naar het bestuur. 

We zijn nog steeds bezig met de zoektocht naar nieuw personeel. Het is lastig en dat zal er niet beter op worden. Ruim 1400 vacatures worden komend schooljaar niet vervuld: wij zijn niet de enige school die nog mensen zoekt. Op dit moment valt er niet veel meer dan dit te melden. Voordat de school begint in september hoort u de laatste stand van zaken.

OVERBLIJFOUDERS?

Met passen en meten zijn we er bijna uit. We zoeken nu alleen nog iemand voor de dinsdag en iemand voor de donderdag (allebei de dagen mag natuurlijk ook!). Toezicht begint om 11.30 en stopt om 13.00 uur. En u krijgt een (vrijwilligers)vergoeding hiervoor. Dus wat staat u nog in de weg…..? Meer informatie bij Martin Vredeveld.

PICKNICK MORGEN

Morgen is de eind-picknick. We hebben nog eens goed naar de tijden gekeken en onze ervaringen van voorgaande jaren ernaast gelegd. Dat maakte dat we de tijden een beetje hebben aangepast, vooral voor de bovenbouw werd het wel erg lang. En in deze tijd van het schooljaar is dat voor die kinderen niet echt handig. De kinderen uit de onderbouw beginnen om 11.00 uur en gaan om 11.45 uur naar huis. Dan komen de kinderen uit de bovenbouw naar buiten. Zij lunchen tot 12.30 uur en gaan dan naar huis. 

Voordat de kinderen gaan lunchen moet alles worden klaargezet. Dat kan vanaf 10.45 uur.  Dan kunnen ook de picknickkleden en zo worden neergelegd, Wat betreft het opruimen: daar kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Als u tijd hebt, geef dat dan even door aan de leerkracht of een van de ouderraadsleden.

SCHOOLGIDS

Op dit moment is de schoolgids nog niet compleet. In de week voor de school begint krijgt u er een per mail. Daarin staan ook alle belangrijke gegevens en data. 

GEVONDEN VOORWERPEN

Alles zit al in een plastic zak om naar de kledingbak te worden vervoerd. Vrijdag gaat het weg. Tot die tijd kunt u nog even kijken of er iets van uw kind in zit.

doc-footer