Nieuwsbrief
jun 19

Nieuwsbrief 37

DATA

19 jun juffendag groep 5 en 6

20 jun toets administratie 1-4 vrij

25 jun ouderraadvergadering

08-11 juli spreekavonden

09 jul musical groep 8

15-17 jul i kamp groep 8

19 jul ‘s middags vrij, begin vakantie

02 sep school begint weer

MR-LEDEN GEZOCHT

Net zo als alle andere scholen in Nederland, kent onze school een MedezeggenschapsRaad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. In verband met het vertrek van Petra de Wal en Kirtsy Brink, heeft de MR van de Carolus twee vacatures. Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders/verzorgers om zich kandidaat te stellen voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad kan invloed uitoefenen op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken over beleid en beheer. Onderwerpen in dit kader zijn bijvoorbeeld: de schooltijden, de indeling van de groepen, de besteding van gelden, arbeidsomstandigheden en personele ontwikkelingen. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de school en de kinderen van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR geeft u de gelegenheid mee te denken en uw mening te geven over wat er op de school van uw kind gebeurt.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad bestaat uit vier leden, 2 personeelsleden en 2 ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode herkiesbaar stellen. Momenteel zijn juf Karlijn en juf Judith de personeelsleden in de MR.

Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd af en toe vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de twee maanden op maandag- of dinsdagmiddag plaats.

Wie komen in aanmerking?

Iedere ouder/verzorger van een leerling op de Carolus kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR. Wilt u zich kandidaat stellen, dan kunt u zich aanmelden via de mail: algemeen@st-carolusschool.nl  Als er meerdere kandidaten zijn, volgt een stemming.

Inlichtingen

Heeft u nog vragen over deze vacature neem dan contact op met een van de MR leden of Martin Vredeveld.

GEVONDEN VOORWERPEN

Over een paar weken begint de zomervakantie (al). Dan wordt ook de bak met gevonden voorwerpen geleegd. Er zit weer veel kleding tussen. Mist u iets, kijk er dan even in de bak bij de kopieermachines in de hal.

We hebben ook een mooie braadslee in de keuken staan, vermoedelijk blijven staan na de pannenkoekendag. Van wie?

TANDARTSBEZOEK….?

Het is lastig om voor de tandarts, orthodontist, huisarts enz. een afspraak te maken die past bij de schooltijden. Maar zo’n afspraak duurt niet de hele dag. Dus kunnen kinderen voor en/of na de afspraak gewoon op school komen. Als de afsoraak erg onhandig valt, neem dan even contact op met de leerkracht.

RAPPORTEN INLEVEREN

Binnenkort gaan we beginnen met de eindrapporten. Nog niet alle kinderen hebben de rapporten weer ingeleverd. Wilt u even kijken of er nog een rapport thuis ligt?

KOMEND SCHOOLJAAR

We zijn er druk mee bezig, het nieuwe schooljaar. Er zijn nog verschillende hobbels te nemen. Daar komen we vast wel uit, maar het duurt wat langer dan andere jaren. We konden ook wat later pas beginnen doordat we de nodig gegevens pas laat hebben ontvangen. Dat zorgt ook bij ons voor spanning. Het komt goed, nog even geduld.

WARMTE

De zomer is er weer, dus ook: de warmte. We hopen dat het iets minder zal zijn dan vorig jaar. In de school is geen airco: dat valt niet onder de normale bekostiging. We moeten het doen met open ramen (zodat de warmte van buiten makkelijk naar binnen kan). We hebben er allemaal last van. Een beetje extra water mee helpt soms. Warm weer is geen reden om kinderen thuis te houden. Bij grote hitte passen we ons programma wel een beetje aan. Gewoon rustig doorwerken helpt het beste. En voor buiten: goed insmeren!

EIKENPROCESSIERUPS

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de rupsen die op de bomen achter de school zitten. De bomen staan op particuliere grond (parochie). We hebben het probleem aan nhe voorgelegd en wachten nog op een antwoord.

KLEUTERGYM EN MUSICAL

Zoals elk jaar worden in de kleutergymzaal het toneel voor de eindmusical opgebouwd. De podiumelementen staan er al, volgende week wordt het decor erop gezet. Daardoor is er tot de zomervakantie geen kleutergym. We gaan vaker buitenspelen.

OVERBLIJFOUDERS

Onze oproep van vorig week heeft een reactie opgeleverd. Dat helpt! Maar we kunnen meer ouders gebruiken. Wilt u meehelpen, meldt u aan (algemeen@st-carolusschool.nl) . Of vraag informatie bij Martin Vredeveld.

doc-footer