Nieuwsbrief
jun 11

Nieuwsbrief 36

DATA

19 jun juffendag groep 5 en 6

20 jun toets administratie 1-4 vrij

25 jun ouderraadvergadering

08-11 juli spreekavonden

09 jul musical groep 8

15-17 juli kamp groep 8

19 jul ‘s middags vrij, begin vakantie

02 sep school begint weer

PARKEREN

Parkeren bij de school geeft problemen. De regel is: bij een gele band mag niet gestopt worden. Dus parkeren en wachten op de kinderen mag al helemaal niet. Dat moet dus echt een eind verderop in de straat, af en toe komen medewerkers van “Handhaving” controleren. Die zijn gevraagd wat vaker langs te komen. Soms is het parkeergedrag  ronduit gevaarlijk. Soms is het ook weinig beschaafd zoals er gereageerd wordt door parkeerders. Bij de gele band en voor een uitrit mag niet geparkeerd worden.

FORMATIE KOMEND SCHOOLJAAR

Sinds afgelopen donderdag weten we officieel hoeveel geld er beschikbaar is voor komend schooljaar. Binnen de stichting hebben we er dit jaar wel heel erg lang over moeten doen. We waren al wel vast begonnen met verkennen wie in welke groep gaat werken. Daar zijn we nog niet uit. We hebben extra mensen nodig, vooral ook omdat we met twee groepen drie gaan werken. Daarvoor zijn al eerder vacatures uitgezet. Deze en komende week hopen we daar uit te zijn.

Er zijn ook weer middelen beschikbaar voor “werkdrukverlichting”. Die gaan buiten de officiële formatie om, en worden besteed na goedkeuring en overleg van de medewerkers. Daar ligt een mooi voorstel voor, deze week zijn er verkennende gesprekken over de uitvoering. Binnenkort ook daar meer over.

Het duurt allemaal dus wel erg lang dit jaar. Vervelend voor ouders en kinderen – maar ook voor ons. Alles hangt met elkaar samen en is van elkaar afhankelijk. En we hebben nu nog maar een paar weken om de boel af te tikken. We hopen dat het gaat lukken.

JUFFENDAG GROEP 5 EN 6

Op woensdag 19 juni is er een juffendag in groep 5 en 6. In beide groepen wordt dan een gezellige dag georganiseerd. In groep 5 doen juf Simone en juf Elyse mee, in groep 6 zijn dat juf Tonneke en juf Anne.

De schooltijden blijven hetzelfde; 8.30 uur t0t 12.30 uur

MUSICAL GROEP 8

De kinderen van groep 8 zijn druk aan het oefenen voor de musical. Ze zijn nu ook bezig met het bij elkaar zoeken van de nodige attributen. Nog niet alles is er. We zoeken nog naar:

  • een ninja-pak met masker
  • een viking helm en lans
  • een groene pruik (andere “gekke” kleur mag ook)
  • grijze oma-pruik
  • ridderpak
  • klein wiel (van een step of klein kinderfietsje).

Hebt u zoiets nog liggen of te leen; we horen het graag van u.

We hebben drie ouders bereid gevonden om even naar de microfoon te kijken! We nemen binnenkort even contact op.

OVERBLIJFOUDERS GEZOCHT

Onze oproep in de vorige nieuwsbrief heeft geen reacties opgeleverd. Daarom herhalen we die nog een keer. Zonder ouders wordt het overblijven tussen de middag een hele klus. We hebben te maken met verschillende zaken. Leerkrachten die recht hebben op een pauze, er moeten minstens drie mensen op het plein zijn, en een pauze in drie shifts. Het is lastig om dat te regelen zonder de hulp van ouders. Dus als u wilt meehelpen, graag! En er is een (vrijwilligers)vergoeding hiervoor beschikbaar. Vragen of aanmelden? Neem contact op met Martin Vredeveld.

EIKENPROCESSIERUPS

Op een van de bomen aan de zijkant van de school is de eikenprocessierups gezien. We hebben meteen met de gemeente gebeld om te vragen wat we eraan moeten of kunnen doen. We wachten nog op de reactie. Een deel van het plein is inmiddels afgezet met pylonen, zodat kinderen weten dat ze daar uit de buurt moeten blijven. Vooral de haartjes van de rups kunnen  vervelend zijn.

doc-footer