Nieuwsbrief
mei 16

Nieuwsbrief 32

DATA

15 mei sportdag groep 1-7 !

16 mei sportdag groep 8

17 mei verkeersexamen groep 7

21 mei start avondvierdaagse

26 mei! communie

27 mei schoolreis

30-31 mei hemelvaart

20 juni groep 1-4 vrij

JUF DORIEN AFWEZIG

Aanstaande donderdag is juf Dorien niet in groep Haas. Samen met juf Ilona volgt zij die dag een cursus. Theo Berendsen staat die dag voor groep Haas.

JUFFENDAG GROEP 7

Op donderdag 23 mei houdt groep 7 de juffendag. We vieren dan de verjaardagen van juf Amanda en juf Judith.

VERKEERSEXAMEN

Vrijdag is het praktijkexamen voor groep 7. Ze fietsen een ronde door Soesterberg en laten zien of en hoe ze de verkeersregels beheersen. Het theoretische deel is al geweest. Het examen wordt tegelijk afgenomen voor de twee andere basisscholen in Soesterberg. Na afloop krijgen de geslaagden een diploma.

CITO-EINDTOETS

Als het goed is komen deze week de resultaten van de cito-eindtoets voor de kinderen binnen. We hebben al wel het schoolgemiddelde doorgekregen. Landelijk is dat 536,1. De Carolusschool komt dit jaar uit op 538,9. Dat is fors erboven – we zijn er wel content mee en hebben het gevierd met taart!

PARRO-APP

Het blijkt dat nog niet alle ouders de Parro-app geactiveerd hebben. Het is wel handig om dat te doen: intekenen voor ouderavonden bijvoorbeeld kan straks alleen nog via de app. En ook allerlei berichtjes voor een bepaalde groep kunne via de app verzonden worden. Als u de app niet activeert, kunt u informatie missen.

CURSUS WEERBAARHEID

Annelie Besuijen, buurtsportcoach van de gemeente Soest, heeft een training ontwikkeld waardoor kinderen uit groep 7 en 8 zich weerbaarder kunnen opstellen. Vorig jaar is een try-out gewest in groep 8, dit jaar zou de cursus breder worden uitgezet. Dat laatste is niet helemaal gelukt, maar voor groep acht gaat het volgende week beginnen. Zij kunnen er baat bij hebben als ze naar het voortgezet onderwijs moeten. een deel gaat over lichaamstaal: hoe sta je erbij, laat je al meteen merken dat je onzeker bent, het zien anderen dat? En kinderen leren van zich af te bijten als dat nodig is. Het gebeurt op school, de groep wordt dan gesplitst, Zodat er steeds met een halve (kleine) groep getraind wordt. De gemeente Soest subsidieert.

SCHOOLREISJE

We hebben voldoende aanmeldingen voor de begeleiding bij het schoolreisje van 27 mei. Er is geloot en de desbetreffende ouders hebben bericht ontvangen. hartelijk dank aan alle ouders die wilden meehelpen!

Nog niet alle ouders hebben betaald voor de reis. Als u dat nog niet hebt gedaan, dan graag alsnog. De factuur hiervoor hebt u al ontvangen.

LUISCONTROLE-MOEDERS

We zijn nog steeds op zoek naar vaders of moeders die kunnen meehelpen met de controle op hoofdluis. Dat doet u natuurlijk thuis al regelmatig, maar misschien kunt u die expertise ook inzetten op school. We controleren op dinsdag na een vakantie, dus dat is niet zo heel vaak. Hebt u tijd, meld u dan even aan bij Martin Vredeveld.

doc-footer