Nieuwsbrief

apr 03

Nieuwsbrief 28

DATA

04 apr actie zomerschoon

05 apr Wagner – voorstelling groep 7-8

10 apr voetbaltoernooi

16 apr juffendag groep 4

17 apr juffendag alle groepen 1-2

18 apr Paasviering

19 apr-3 mei meivakantie

06 mei ouderraadvergadering

VOLLEYBALUITSLAG

Een belangrijke uitslag niet genoemd vorige week: ook groep 3 is eerste geworden in hun poule. We hebben van de organisatie een lijst gekregen met team die misschien doorgaan naar een volgende, provinciale ronde. De jongste kinderen doen daar niet aan mee, groep 3 stond daarom niet op die lijst. Met excuses. En alsnog gefeliciteerd.

OVERLEG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Op dinsdag 8 januari stond er een vergadering van de MR gepland, deze vergadering is wegens omstandigheden niet doorgegaan. Vrijdag 8 maart hebben we namens de MR met elkaar gesproken. We hebben het over de volgende onderwerpen gehad:

-Onderzoek inspectie:

Het rapport van de inspectie is inmiddels binnen. De op- en aanmerkingen van het bestuur en van de school zijn geïnventariseerd en naar de inspectie gestuurd. Dit wordt aan het rapport toegevoegd. De punten van aanpak liggen vooral op het administratieve vlak. Hier is een plan van aanpak voor gemaakt.

-Gelden voor de werkdrukvermindering:

Vanuit de overheid hebben we dit schooljaar geld gekregen om de werkdruk te verlichten. Als Carolusschool hebben we dit ingezet door een vakleerkracht gym aan te stellen en om een onderwijsassistente in te zetten. Voor het aankomende schooljaar mogen we weer een plan maken om verder de werkdruk te gaan verlichten. We zullen het plan van afgelopen jaar evalueren en een nieuw plan opstellen.

De volgende vergadering is op maandag 15 april, deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk. Mocht u een thema besproken willen hebben dan kunt u dit melden bij één van de MR leden. Vanuit de oudergeleding zijn dat: Petra de Wal (voorzitter) en Kirsty Brink en vanuit het team zijn dat: Karlijn Moons en Judith de Kruijf.

SCHOOLREISJE EN SCHOOLKAMP

Op maandag 27 mei is dit jaar het schoolreisje. We gaan naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Daarover is in de vorige nieuwsbrief al een en ander geschreven. Voor dit schoolreisje vragen we een eigen bijdrage van €9,- per leerling. Het schoolkamp voor groep 8 is op 15,16 en 17 juli. De kosten hiervoor bedragen € 60,00 per leerling. U ontvangt een factuur met daarop de totale kosten per gezin en de rekeningnummers.

OUDERS GEZOCHT

De verkeersgroep kan wel enkele ‘nieuwe” ouders gebruiken. Er zijn nu nog drie leden, en dat is wat weinig. De belangrijkste taak op dit moment is het organiseren van de verkeersexamens. Wilt u meer weten, neem dan even contact op met Wendy Luja op woensdag- of donderdagmorgen op school: 0346 351 337.

En we hebben ook dringend behoefte aan extra ouders voor het overblijven tussen de middag. U krijgt daar voor een vrijwilligersvergoeding. U kunt ervoor kiezen om de hele week, of op bepaalde dagen te komen helpen. Wilt u meer informatie: Martin Vredeveld 0346 351 337. En kijkt u niet verbaasd op als iemand van de overblijfgroep u persoonlijk aanspreekt, want ook langs die weg proberen we mensen te werven.

VOETBALTOERNOOI

Volgende week woensdag 10 april is het schoolvoetbaltoernooi. Het wordt gespeeld op het terrein van Vliegdorp. Volgende week hoort u de tijden. Er doen verschillende teams mee uit alle groepen. De kinderen voetballen tegen andere scholen, vooral uit Soesterberg.  Het is geen schoolactiviteit. De kinderen spelen weliswaar in een schoolshirt, maar de school is niet verantwoordelijk.

PALMPASENSTOKKEN KNUTSELEN

Op vrijdag 12 april, van 14:00 – 16:00 uur,  kunnen kinderen in het parochiehuis, links naast de

St. Caroluskerk palmpasenstokken knutselen. Als je wilt meedoen, meld je dan voor maandag 8 april aan bij Anne Gijsbers: E: anne@blindrunner.nl  of 06-48201480.

Kun je niet op vrijdag, maar wel op zaterdag? In Soest, Steenhoffstraat 41 (De Sleutel), kun je op Zaterdag 13 april om 14:00 uur ook palmpasenstokken knutselen. Meld je dan voor maandag 8 april aan bij Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl

Zondag 14 april, Palmzondag,  om 11:00 uur is er in de St. Caroluskerk een gezinsviering waar je (met of zonder palmpasenstok) van harte welkom bent.

doc-footer