Nieuwsbrief
mrt 06

Nieuwsbrief 24

DATA

11 mrt Zooi, mooi! – groep 1-2

14 mrt Praktijklessen Kanjertraining

22 mrt Volleybaltoernooi

25 mrt Ouderraadvergadering

05 apr Wagner – groep 7-8

 

STAKING

Volgende week vrijdag (15 maart) staakt het onderwijs in Nederland. Dit keer gaat het dus niet alleen om het basisonderwijs, ook het voortgezet, hoger en universitair onderwijs doen mee. Ook de Carolusschool doet mee, die dag zijn alle kinderen vrij.

Kernpunten zijn de werkdruk en de financiën. Er is al jarenlang structureel te weinig geld om scholen goed te laten draaien. Dat lijkt in tegenstelling met de berichten dat “scholen” veel geld op de plank hebben liggen. Maar het blijkt te gaan om 1 op de zes besturen van scholen. Vier op de zes hebben dus gewone voorzieningen en reserves en bijna 1 op de zes besturen loopt financiële risico’s. De voorzieningen zijn bijvoorbeeld nodig voor onderhoud van de gebouwen. Dan klinkt €100.000,- wel als erg veel, maar dat verdampt zo als er groot onderhoud nodig is. Een nieuwe rekenmethode kost ruim €20.000,- : dat soort dingen gaat erg hard. Reden genoeg om te staken.

PRIVACYREGELING

Volgende week krijgen alle kinderen een formulier mee waarop u kunt aangeven of er foto’s e.d. van uw kind gemaakt mogen worden. Dat heeft te maken met de AVG, de privacywet. De gegevens zetten wij in het leerlingensysteem. U kunt deze gegevens altijd wijzigen.

GEEN HOOFDLUIZEN EN NETEN

Gisteren zijn alle kinderen gecontroleerd. Er zijn geen hoofdluizen of neten gevonden. Blijf kammen, het helpt dus!

PANNENKOEKENDAG, OOK IN DE ONDERBOUW?

Op 22 maart is het pannenkoekendag. Een ouder heeft spontaan aangeboden voor alle kinderen uit de bovenbouw pannenkoeken te bakken. De kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 hebben dus die dag te eten. Als u het vervelend vindt dat de kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 die dag hongerend moeten doorbrengen….

HULP IN GROEP 5

Cynthia Post in  groep 5 is voorlopig niet op school. Groep 5 heeft daardoor (tijdelijk) geen onderwijsassistent. We zoeken naar oplossingen voor de knelpunten die daardoor ontstaan. Er is een (vervangings)vacature geopend, maar daarop zijn nog geen reacties binnen. Een van de ouders heeft hulp aangeboden. Groep 5 maakt daar graag gebruik van. De desbetreffende ouder tekent hiervoor een privacyverklaring.

En voor bijvoorbeeld handvaardigheid op vrijdagmiddag kan juf Simone nog wel wat hulp gebruiken

SCHOOLVOETBALTOERNOOI

Op woensdagmiddag 10 april is het weer zover: het scholenvoetbaltoernooi. Weet je het nog vorig jaar? Welke school had het toernooi gewonnen? Het toernooi is bedoeld voor de groepen 5,6,7 en 8.

De wedstrijden zullen gespeeld worden op een half veld en een team moet minimaal uit 8 spelers/

speelsters bestaan.

Iedere groep is vrij om zelf een team samen te stellen. Dit kan dus ook een gemengd team zijn.

Mocht blijken dat er in een groep een grote animo is van kinderen die mee willen doen dan is het ook

mogelijk een tweede team in te schrijven. Een team komt altijd uit 1 klas, dus niet uit verschillende klassen. De juf heeft het formulier waarop je je kunt inschrijven. Wees er gauw bij!

KANJERTRAINING

Vanmiddag en vanavond is de derde Kanjertrainingsdag. Daarmee hebben we de basistraining gevolgd. Volgende week donderdag worden voorbeeld lessen gegeven in verschillende klassen en krijgen leerkrachten feedback op hun werkwijze.

PRESENTATIEVIERING EN KLEUTERKERK

Op zondag 10 maart is er om 12 uur Kleuterkerk in de St. Caroluskerk. We gaan luisteren naar het bijbelverhaal van Johannes de Doper (Mt 3,15). Wie doopte hij? Wat is dat eigenlijk, dopen?

Als jij ook gedoopt bent, kun je misschien een herinnering meenemen van je doop, een foto, een

doopkleed of je doopkaars.

Alle kinderen mogen voor de collectemand snoepjes of koekjes meenemen voor na afloop. Dan is er

limonade en voor de families staan koffie en thee klaar.

Op 10 maart is ook de presentatieviering van de communicanten. Om 10.30 uur worden de vijf kinderen (allemaal van de St. Carolusschool) voorgesteld aan de parochie. In mei zullen zij hun plechtige communie doen. Daarop bereiden ze zich goed voor en daarvan laten ze op 10 maart alvast iets zien.

LEZING: DE SCHOOL EEN MINISAMENLEVING

Op 4 april organiseert het samenwerkingsverband De Eem een lezing in De Flint in Amersfoort. De lezing wordt gehouden door Bram Orobio de Castro, hoogleraar experimentele ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht.

Kinderen leren op school veel meer dan alleen lezen en rekenen. De school is een kleine samenle-

ving waar je ook met elkaar leert samenwerken en samenleven. Samenleven op een school gaat niet

altijd vanzelf, het lukt op de ene school beter dan op de andere en zelfs in de ene groep beter dan de

andere. Om het samenleven zo goed mogelijk te laten verlopen zijn ouders, onderwijs- en zorgprofessionals op zoek naar manieren om het gedrag op school zo vorm te geven dat sociale problemen als, eenzaamheid, pesten en agressie kunnen worden voorkomen.

In deze interactieve lezing worden wij op de hoogte gebracht van dat wat werkt en wat we het beste

kunnen doen om de sociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Gedurende de lezing is er ge-

legenheid tot het stellen van vragen, na afloop van de lezing wil Bram je graag ontmoeten in de foyer

van de Flint.

Als u wilt deelnemen, meldt u dan een via de website van het samenwerkingsverband: www.swvdeeem.nl.

doc-footer