Nieuwsbrief
feb 12

Nieuwsbrief 22

DATA

18 feb Begin spreekavonden

22 feb Carnaval

22 feb Rapport mee

25 feb – 1 mrt voorjaarsvakantie

15 mrt Staking


STAKING 15 MAART

Alle medewerkers die op 15 maart op school zouden moeten zijn, geven aan dat zij die dag willen staken. Als er niets verandert, betekent dit dat de kinderen die dag vrij zijn. Zie hiervoor ook het bericht van de bestuurder hierna.

TEAMONTWIKKELINGEN

Zoals u weet zijn we (weer) op zoek naar een leerkracht voor groep 8 (twee dagen). De ouders van groep 8 zijn vorige week dinsdag hierover geïnformeerd. Tot er iemand gevonden is, moeten we die vacature intern oplossen. Tot de voorjaarsvakantie blijft Dorien Arling twee dagen in groep 8. Daphne Hesp staat dan vijf dagen in groep 3. Tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie staat Ariane den Ouden vijf dagen voor groep 8. Vanaf de meivakantie zou er een leerkracht kunnen zijn: we moeten optimistisch blijven. Het kan zijn dat er geen kandidaat komt voor de vacature. In april bezinnen we ons erop welke oplossing we dan kiezen.

Doordat Ariane den Ouden straks weer volledig voor de klas gaat, kan en wil zij tijdelijk geen adjunct directeur zijn. Ook die functie blijft daarom voorlopig onbezet.

GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende week vrijdag gaan de gevonden voorwerpen naar de kleding container. Mist u iets (veel wanten, sjaals, mutsen!) kijk dan deze week nog even.

GYM IN KLEUTERGROEPEN

Aanstaande donderdag is er geen gym in de kleutergroepen. Het wordt mooi weer, kinderen gaan buitenspelen.

GEZONDE TUSSENDOORTJES?

Kindercola, kokosmakronen, Marsen, chocoladerepen: het zijn niet echt de gezondste producten om aan kinderen mee te geven naar school. Er zijn gezondere alternatieven: fruit, bijvoorbeeld. In ieder geval op dinsdag hebben we een fruitdag. Maar er is geen bezwaar om dat ook op andere dagen mee te geven.

CARNAVAL

Het thema voor dit jaar is:  Kanjers. Iedereen mag op eigen wijze als KANJER komen.
Dat betekent dat kids zich prachtig mogen verkleden naar  eigen keuze/stijl (maar geen horror en wapens). Wie het niet leuk vindt om zich te verkleden, kom in het wit met een beetje rood, zwart of geel (de kleuren van de kanjertraining). We beginnen om 08.30 uur in de klas: elkaar bewonderen en een modeshow lopen. Groep 8 haalt dan de andere groepen op. Dan gaat het in polonaise over het plein (rond 8.45 uur). Aansluitend wordt in de speelhal Prins Carnaval welkom geheten en krijgt hij de sleutel van de school. Vervolgens zijn er in  de klas activiteiten en wordt het feest afgesloten met klassenliedjes en het zingen van het Kanjerlied. We gaan die dag op de gewone tijden uit: 11.45 uur voor groep 1-4, en 14.30 uur voor de andere groepen.

SCHOONMAKEN?

Twee ouders uit de kleutergroepen bieden aan tussen de middag de kleuter-toiletten extra schoon te maken.  Een mooi aanbod – maar misschien wel veel werk voor 2 ouders. Zijn er ouders die willen meewerken? Meld u dan even bij Martin Vredeveld.

BERICHT VAN DE SKOSS-BESTUURDER OVER 15 MAART

Beste ouder/verzorger,

Op 15 maart a.s. heeft een aantal bonden een staking aangekondigd, die er wellicht toe kan leiden dat de school van uw kind die dag gesloten is. Dit hangt af van het aantal leraren dat meedoet aan de staking. U wordt hierover later geïnformeerd, maar ik wil u door deze brief vroegtijdig op de hoogte stellen van deze mogelijkheid.

De reden voor de staking is dat medewerkers zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het onderwijs en daarmee over de toekomst van uw kind(-eren). Door de lage salarissen en grote werkdruk is het beroep van leraar steeds minder aantrekkelijk geworden. Veel leraren hebben het beroep de rug toegekeerd en er komen veel te weinig nieuwe leraren bij. Vervanging bij ziekte of afwezigheid wordt daardoor steeds moeilijker. Het lerarentekort zal naar verwachting de komende jaren schrikbarend toenemen.

Met de aangekondigde staking wordt de druk op de politiek opgevoerd om een betere cao af te sluiten en het beroep daarmee aantrekkelijker te maken. De cao-onderhandelingen worden waarschijnlijk eind februari afgerond. Wanneer deze een voldoende positief resultaat opleveren, zullen de bonden de staking naar verwachting aflassen.

Als er voldoende leraren blijven werken op 15 maart a.s., zullen wij trachten de kinderen op te vangen. Zo niet, zijn wij gedwongen om de schooldeuren te sluiten. Indien de staking doorgaat, zullen docenten die niet staken (extra) taken op school uitvoeren.

Ik vraag uw begrip en steun voor deze mogelijke stakingsactie. Wij willen graag enthousiaste en goed gemotiveerde docenten behouden. Dat is in ons belang, uw belang en het belang van de kinderen.

Met vriendelijke groet,

Ger Rolsma

Directeur – bestuurder

doc-footer