Nieuwsbrief

jan 30

Nieuwsbrief 20

DATA

05 feb Zooi, mooi! – dans gr 1-2

05 feb Het Plot (filmen) groep 7-8

07 feb Groep 1-4 vrij

12 feb Intekenen spreekavond

18 feb Begin spreekavonden

22 feb Carnaval

22 feb Rapport mee

25 feb – 1 mrt Voorjaarsvakantie

15 mrt Staking?

 

VAKANTIES IN DE REST VAN DIT SCHOOLJAAR

Er komen af en toe vragen over de schoolvakanties. Daarom nog even een overzicht voor dit jaar:

voorjaarsvakantie: maandag 25 februari t.m. vrijdag 1 maart

meivakantie: vrijdag 19 april t.m. vrijdag 3 mei

hemelvaart: donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei

pinksteren: maandag 10 mei

zomervakantie: vrijdagmiddag 19 juli t.m. vrijdag 30 augustus (2 september 1e schooldag)

WIJZIGING DATA GROEP 8

We hebben data voor groep 8 gewijzigd. De musical staat gepland voor dinsdag 9 juli. Het kamp van groep 8 is verschoven naar de laatste week voor de zomervakantie: maandag 15 tot en met woensdag 17 juli.

SPREEKAVONDEN

In week 18 zijn er spreekavonden. De intekenlijst hangt vanaf woensdag 6 februari in de hal, de laatste intekendatum is woensdag 13 februari. Zeer waarschijnlijk kunt u de volgende keer intekenen via een app. Gisteren is het besluit gevallen, nu moet het nog worden uitgevoerd.

De spreekavond krijgt een andere organisatievorm. We gaan een deel van de gesprekken ‘s middags al voeren. U kunt dus al vanaf 1200-1300 uur of vanaf 1330-1430 uur intekenen. We schuiven hiervoor met roosters en de inzet van bijvoorbeeld de onderwijsassistenten. U kunt op de intekenlijst zien of en wanneer dat voor “uw” groep geldt. Ook na schooltijd is er de mogelijkheid om een gesprek te plannen. Maar voor ons zou het prettig zijn de gesprekken zoveel als mogelijk overdag te voeren.

GROEP 1-4 VRIJ OP 7 FEBRUARI

Op 7 februari gaan we de cito toetsen verwerken. De kinderen uit groep 1-4 zijn die dag vrij. ‘s Morgens werken de leerkrachten voor groep 5-8, ‘s middags voor hun eigen klas. Zo heeft iedereen een halve dag om alle administratie te kunnen uitvoeren. De kinderen uit de onderbouw hebben nog wat uren reserve in hun rooster: daar komt de tijd vandaan.

GROEP 8

Tot de voorjaarsvakantie werkt Dorien Arling twee dagen per week in groep 8. De rest van de week is Ariane den Ouden er. In groep 3 wordt Dorien vervangen door Daphne Hesp, die tijdelijk de hele week werkt. Hoe het na de voorjaarsvakantie gaat, wordt dinsdagavond 5 februari besproken met de ouders van groep 8.

MANON-YVETTE BEEMER NOG NIET HERSTELD

Manon-Yvette Beemer (intern begeleider) is nog steeds met gedeeltelijk ziekteverlof. Op maandag, dinsdag en donderdag begint zij later, maar is dan wel op school. Op woensdag wordt zij in groep Kikker tot de voorjaarsvakantie vervangen door Ilona Verhoeven.

FLESSENACTIE

De lege-flessenactie heeft al 1 volle doos opgeleverd. Hoeveel dat waard was is nog niet bekend. De ouderraad spaart hiermee voor nieuwe schoolshirts. Als u mee wilt doen: de doos staat in de hal (na de voorleesdagen staat hij weer in het voorhalletje).

HELICOPTER OP DAK N-237

Volgende week woensdag (6 februari) wordt om 13.00 uur een gerestaureerde helicopter geplaatst op het dak over de N-237. Iedere inwoner van Soesterberg is hiervoor uitgenodigd, dus ook de kinderen.

doc-footer