Nieuwsbrief

jan 16

Nieuwsbrief 18

DATA

21 jan Het plot, gr 8

23 jan Museumbus Van Gogh, groep 7-8

23 jan Begin voorleesdagen

05 feb Zooi mooi, dansvoorstelling gr 1-2

07 feb Groep 1-4 vrij

GYM IN DE HOGERE GROEPEN

Vanaf groep 5 gaan de kinderen op de fiets naar de Banninghal. Wij maken met enige regelmaat mee dat kinderen geen fiets bij zich hebben of dat fietsen niet in orde zijn. De banden zijn erg zacht, geen licht: dat soort dingen. Wilt u er zelf ook op letten dat de fietsen in orde zijn? En misschien wilt u ook met hen  bespreken dat je goed moet opletten in het verkeer en geen gekke dingen moet uithalen. Wij bespreken dat ook in de klas, maar het heeft misschien meer effect als het van twee kanten komt.

Vooral de meisjes in de hogere groepen hebben spuitbussen met deodorant bij zich voor na de gymles. Daar wordt ruim gebruik van gemaakt, de rookmelders slaan nog net niet aan. MIsschien is het mogelijk de kinderen een deodorantstick of –roller mee te geven? Het effect is hetzelfde, maar de “overlast” blijft dan beperkt.

DINSDAG FRUITDAG

Op dinsdag is er een fruitdag. De kinderen moeten die dag fruit meenemen in plaats van allerlei zoetigheid. Fruit is ook veel gezonder; en daar gaat het ons om.

MUSEUMBUS GROEP 7 EN 8

´Weet ge wel dat in woorden te teekenen ook een kunst is…´ uit  brief van Vincent aan zijn broer Theo, 1882. Woensdag 23 januari worden de leerlingen van groep 7 en 8 opgehaald door de museumpleinbus. Het bezoek aan het Van Gogh museum wordt voorbereid in de klas. We zullen ons verdiepen in het werk en het leven van Van Gogh, de briefwisseling tussen Vincent en zijn broer Theo is hierbij een belangrijke bron.  In het Van Gogh museum worden de kinderen meegenomen in een actieve rondleiding langs de schilderijen van Vincent van Gogh. Kijken en praten over kunst staan daarbij centraal. Na de rondleiding gaan de leerlingen actief aan de slag in het Van Gogh Museum Atelier. Met pen en Oost-Indische inkt maken de leerlingen namelijk hun eigen versie van een ´Van Gogh schetsbrief´ die op school uiteindelijk wordt afgemaakt. Nog even de aanvullende tip om voor de zekerheid niet de allernieuwste kleding aan te doen, Oostindische inkt en dergelijke?

NATIONALE VOORLEESDAGEN

Op 23 januari beginnen de nationale voorleesdagen. Wij beginnen op donderdag 24 januari. Dan opent Juf Bea om 14.00 uur bij ons de Nationale Voorleesdagen. Ouders en grootouders zijn van harte uitgenodigd om te komen voorlezen in de groepen 1 t/m 6. U kunt zich hiervoor aanmelden op het lijstje bij het lokaal van uw kind. Als u twijfelt over de keuze van een verhaal, neem dan even contact op met de leerkracht.

CITO-TOETSEN

Volgende week maandag beginnen de cito-m toetsen. “M” staat voor Midden (in het schooljaar). Daar zijn we een tijdje mee bezig, vrijwel dagelijks wordt er een toets gemaakt, de meeste in de groepen 3 en hoger. De verzamelde resultaten geven een beeld van hoe de school, de klas en de individuele kinderen ervoor staan. De uitslagen zijn dus vooral voor intern gebruik. De resultaten die uw kind behaald heeft, bespreken we tijdens de oudergesprekken. We laten u dan zien welke vorderingen uw kind gemaakt heeft. De volgende ronde cito-toetsen (“E” = einde van het schooljaar) is in juni.

15 MAART STAKING

Op 15 maart is een algemene onderwijsstaking aangekondigd. Alle vormen van onderwijs doen, ook het hoger en universitair onderwijs. Het thema is hetzelfde als bij de vorige stakingen: werkdruk en een beter financiering voor het onderwijs zelf en voor de salarissen. Er is verdeeldheid tussen de bonden. De CNV en de AVS (schoolleiders) vinden de staking voorbarig omdat er nog onderhandelingen bezig zijn. De AoB is de grootste bond en staat achter de staking.

Staken is een individueel recht. Het is aan de leerkracht zelf om wel of niet te staken. Wij overleggen hierover in het team en laten het u zsm weten.

SCHOOLBEL

In de kerstvakantie zou de schoolbel helemaal worden gereset. De tijden kloppen niet meer en de klok zelf liep niet meer goed op tijd. Maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Binnenkort wordt de regelkast gedemonteerd, en wordt de klok door een speciaal bedrijf opnieuw ingeregeld. Dan gaan bellen weer op tijd.

BERICHT VAN DE OUDERRAAD

Zoals u waarschijnlijk al eens gemerkt heeft, zijn de shirts die bij evenementen en sportactiviteiten worden gebruikt door scholieren en begeleiders aan vervanging toe. Mooie nieuwe “Dry Fit” shirts kosten ongeveer 8-10 euro per shirt. Ondanks het reserveren hiervoor, is het benodigde bedrag nog niet bij elkaar gespaard. In het tweede deel van dit schooljaar willen we dan ook samen met u een aantal acties organiseren om het resterende bedrag bij elkaar te krijgen.

Om te beginnen starten we een statiegeldactie. We willen vragen om statiegeldflessen die u kunt missen aan u kind(eren) mee te geven naar school (en misschien willen de buren/ooms en tantes en grootouders ook wel een bijdrage doen). In de hal komt een grote doos te staan waarin alle flessen worden verzameld. Leden van de ouderraad (OR) zullen zorgen dat de flessen regelmatig ingeleverd worden bij de diverse supermarkten.

Levert u liever zelf de flessen in bij de winkel, geen probleem statiegeldbonnetjes zijn ook welkom. Deze kunt u inleveren in de daarvoor bestemde bonnetjesdoos. Ook de bonnetjes worden dan door de OR bij de winkels ingeleverd voor klinkende munten.

Mocht u meer willen en kunnen doen mag dat natuurlijk altijd! Een vrijwillige eigen bijdrage is zeker welkom. U kunt een bedrag overmaken op bankrekeningnummer: IBAN: NL28 RABO 0385 244 169 ten name van St. Carolusschool onder vermelding van “bijdrage schoolshirts”.

En als u zelf een superleuk idee hebt voor een actie die u voor de school wilt organiseren, neem dan contact op met een lid van de OR of met Martin Vredeveld.

Wij hopen dat het lukt om tijdens de avondvierdaagse, de leerlingen die meedoen de nieuwe shirts te laten presenteren. In de hal zullen we binnenkort een meter ophangen om te laten zien “hoever we zijn”. Wij houden u op de hoogte!

doc-footer