Nieuwsbrief

dec 11

Nieuwsbrief 15

DATA

19 dec kerstviering

24 dec-4 jan kerstvakantie

15 jan het plot, groep 7

21 jan het plot, groep 8

23 jan museumbus, groep 8


RESERVE CADEAUTJES

De Sint heeft de afgelopen maand ook wat reserve cadeautjes gekocht, voor het geval dat. Die zijn nu over:  1 x voetbaltrainer ; 6 x mode design boek met gel pennen; 5x glow in the dark racebaan. U kunt er een of meer overnemen van de ouderraad. Ze kosten €5,- per stuk. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Neemt u even contact op met Tamara Brink van de ouderraad: 0618668233 of stuur een app-je. U kunt dan met haar een afspraak maken over het ophalen en betalen.

GEEN FOTO’S MAKEN OF FILMPJES

Tijdens het sinterklaasfeest zijn er foto’s en/of filmpjes gemaakt door ouders. Dat mag niet. De “privacy-wet” verbiedt dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders. Die toestemming hebben wij niet als school. Dus maken we geen foto’s of filmpjes, en u mag dat (helaas) ook niet. Ook voor de komende kerstviering geldt dat verbod. Tegelijkertijd zijn wij geen opsporingsambtenaar. Wij kunnen (en moeten) ouders meedelen dat het niet mag. Verder gaat onze bevoegdheid niet. Filmt u toch, dan kunt u worden aangesproken door een leerkracht met het verzoek de beelden te wissen. Maar u kunt ook direct te maken krijgen met de desbetreffende ouder, die u hetzelfde kan vragen. Dat soort ongemakkelijke situaties willen we voorkomen: dus geen foto’s en geen filmpjes.

ANNALIES MOLLET VOOR HET LAATST

Volgende week woensdag is de laatste dag van Annalies Mollet in groep Haas. Zij gaat niet stilzitten en heeft al een baan gevonden in Amersfoort. Dank voor al je werk hier en veel werkplezier op je nieuwe school. Na de kerst is Stephanie Kooter weer terug in groep Haas.

PETRA DE WAARD IN GROEP 8

Na de kerstvakantie is Petra de Waard op donderdag en vrijdag in groep 8.  Ariane den Ouden gaat dan haar adjunct-taken invullen en werkt een dag korter.  

GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende week gaan de gevonden voorwerpen naar de kledingbak. Deze week en volgende week kunt u nog op zoek naar verdwenen spullen.

SINT WORDT KERST

In een paar dagen tijd heeft sinterklaas plaatsgemaakt voor kerst. Een flink aantal ouders is bezig geweest om de verandering te realiseren. Iedereen die heeft meegewerkt: hartelijk dank.

GEEN KERSTKAARTEN UITDELEN

Sommiger ouders geven hun kind kerstkaarten mee om op school uit te delen. Wij willen u vragen om dat niet te doen. Het gaat bij elkaar om vrij veel kaarten, die ook al weer snel worden weggegooid. Maar vooral ook: niet voor ieder kind is er dan een kerstkaart. En er zijn kinderen die er heel veel krijgen en die bijna geen kaart krijgen. Vooral voor die laatsten kan het een pijnlijke ervaring zijn die niet bij het kerstfeest hoort. Wilt u toch een kaart geven, stuur die dan naar het kind zelf. Of breng de kaart daar even langs.

KERSTVIERING

Volgende week woensdag is de kerstviering. De kinderen komen ‘s morgens eerst op school en houden hun jas aan. We lopen dan samen naar de kerk, waar om 0900 uur de dienst begint. De kinderen gaan eerst naar binnen. Ouders mogen bij de viering zijn: voor hen zijn de achterste banken beschikbaar (u zit dus niet bij uw kind!). Komt u vooral op tijd, het is heel storend als we al begonnen zijn en er nog mensen binnenkomen. Dus misschien iets voor 09.00 uur al aanwezig zijn? In de kerk mogen geen foto’s of filmpjes gemaakt worden en het is prettig als u uw telefoon uitzet.

‘s Avonds is het kerstdiner. Om 17.00 uur kunnen de gerechten naar binnen worden gebracht. We hebben voldoende vaders bereid gevonden om te “oberen”. Kinderen komen ook om 17.00 uur naar de klas. Om 18.45 uur is de viering afgelopen. De kinderen uit groep 1-3 worden in de klas opgehaald. de andere kinderen komen via de voordeur naar buiten. Wilt u met hen goede afspraken maken over het naar huis gaan?

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Op woensdag 14 november jl. was de laatste MR- vergadering van dit (kalender)jaar. Hierin is onder andere de onderwijsinspectie besproken. De St. Carolusschool scoort op alle punten goed en op het eindniveau dat de kinderen behalen zelfs heel goed. Uiteraard zijn er een aantal verbeterpunten geformuleerd en daar gaan de directie en het team mee aan de slag. Zodra het rapport beschikbaar is kunt is het inzien.

Algemeen bekend is de moeilijkheid de formatie dicht te krijgen en vervanging te vinden bij ziekte. Er is gesproken over hoe dit wellicht op lokaal niveau vervanging gevonden kan worden (bijvoorbeeld oud leerkrachten in Soesterberg) Hierover moet eerst overlegd worden met de Stichting, maar de mogelijkheden worden onderzocht. Ook wordt er gekeken naar lesmogelijkheden wanneer er (echt) geen leerkracht beschikbaar is voor een groep, zodat de kinderen geen achterstand oplopen, wordt dus vervolgd.

Een andere uitdaging voor het team is het werkverdelingsplan. Deze uitwerking van de CAO is niet eenvoudig te maken. Zo mag bijvoorbeeld een leerkracht niet meer 940 uur voor de klas staan, dit zijn minder uren dan de kinderen les moeten krijgen. Oprecht een uitdaging dus!

De volgende vergadering is op dinsdag 8 januari na schooltijd. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.

GEZINSVIERING OP KERSTAVOND

Op kerstavond 24 december is er een eucharistieviering in de Caroluskerk, speciaal voor gezinnen.

Het begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

BINK SYLVESTER SCHOLIERENCROSS

Op maandag 31 december 2018 is de Bink Sylvester Scholierencross. Tijdens deze hardloopwedstrijd loop je in een team met je klasgenoten tegen teams van andere scholen en strijd je om de titel: de snelste school van Soest en omstreken! De cross is 1200 meter lang en wordt gehouden in de Lange Duinen in Soest. Een team bestaat uit 4 tot 7 leerlingen, jongens en/of meisjes.

Er zijn drie categorieën:

– groep 3/4 (starttijd 10.50 uur)

– groep 5/6 (starttijd 11.00 uur)

– groep 7/8 (starttijd 11.10 uur)

Na afloop krijg je wat te eten en drinken, een leuke herinnering en worden de prijzen uitgereikt. Ook maken we voor de start van de wedstrijd een teamfoto. Deelname is geheel gratis! Zie ook: www.sylvestercross.nl/scholierencross. Meedoen? Geef je op bij Dennis Rijnbeek: denrijn@yahoo.com of 06-24100840 met:  voor- en achternaam, geboortedatum, mobiele nummer van een van de ouders (voor de whatsapp groep Scholierencross Ouders van de St. Carolusschool).doc-footer