Nieuwsbrief

nov 21

Nieuwsbrief 12

DATA

22-27 nov voorlopige adviesgesprek groep 8

27 nov inloopspreekuur logopedie

05 dec sinterklaas

19 dec kerstviering

24 dec – 4 jan kerstvakantie

 

KANJERTRAINING

Ruim veertig ouders waren vorige week aanwezig bij de Kanjertraining. Een aantal ouders gaf aan die avond niet te kunnen: is er een hand-out? Die is er niet, maar u kunt heel veel informatie terugvinden op de site www.kanjertraining.nl. We hebben alle benodigde materialen besteld. In de meeste groepen wordt de Kanjertraining al ingezet. Als we de werkboeken hebben ontvangen, komt er nog meer structuur in.

SINTERKLAAS

Vorige week is de school helemaal in sinterklaas-stemming gebracht. Dank hiervoor aan Belinda, Tamara en Raquel.

De kinderen uit groep 5 en hoger helpen de sint met een surprise en een gedicht. Daarover hebt u al een bericht ontvangen. Het kan geen kwaad om af en toe even een helpende hand toe te steken als uw kind worstelt met het gedicht of de surprise.

BUITEN AFSCHEID NEMEN

De kinderen van groep 3 en 4 weten de weg naar hun lokaal te vinden. Daarom kunnen de ouders buiten op het plein afscheid nemen van hun kind. Dat scheelt ook veel drukte in de gangen. Hebt u iets aan de juf te melden, dan kunt u natuurlijk gewoon naar binnen komen.

OUDERBIJDRAGE

Ongeveer twee weken geleden zijn de facturen voor de ouderbijdragen verzonden. Hebt u nog niet betaald, dan kunt u dat alsnog doen. Mist u de factuur, geef dan dan even door. Inmiddels heeft ong

KERSTVIERING

Op 2 december is de eerste advent, de voorbereiding op het kerstfeest. Elke week besteden we daar in de hal met elkaar aandacht aan. We lezen steeds een stukje van het adventsverhaal en zingen het bijbehorende lied.

Op woensdag 19 december is de kerstviering. ‘s Morgens gebeurt in de Caroluskerk en ‘s avond is er het traditionele kerstdiner. Voor dat diner willen we dit jaar een beroep doen op de vaders, We willen hen vragen om mee te werken aan het uitserveren van het eten in de klas. En dan graag in stijl: jasje, dasje… Het is immers het kerstdiner. Houdt u vast rekening met de datum?

VRIJAF GEVEN

Een van de thema’s van het Inspectieonderzoek was de afwezigheidsregistratie. Daarin staan ook de kinderen die vrij gevraagd en gekregen hebben. De inspectie was het niet eens met het vrijaf geven van kinderen: we zijn niet streng genoeg. We zullen daarop opnieuw gecontroleerd worden. Dat heeft wel als gevolg dat we ons beter aan de “regels” gaan houden. Vrijaf zal daarom steeds moeilijker worden en vaker geweigerd worden. Zodra het volledige rapport is vrijgegeven, hoort u wat de Inspectie verder te melden heeft.

INLOOPSPREEKUUR LOGOPEDIE

We hebben wat moeten schuiven met data voor het inloopspreekuur. Volgende week dinsdag (27e) is er weer een. Vanaf 8.30 kunt u vragen stellen over de taal- en spraakontwikeling van uw kind aan de logopedist. Zij is te vinden in de gang bij groep Haas.

doc-footer