Nieuwsbrief

nov 08

Nieuwsbrief 10

DATA

15 nov Kanjertraining voor ouders

16 nov Leerlingraad

19 nov Sint versiering aanbrengen

19 nov Zorggesprekken (wij nodigen uit)

05 dec Sinterklaas

19 dec Kerstviering en kerstdiner


KANJERTRAINING

Zoals u heeft kunnen lezen in de weekbrief  organiseert onze school i.s.m. De Kanjertraining een ouderavond. Gisteren en eergisteren hebben we een intensieve training gevolgd waarbij wij ons verdiept hebben in de principes van de Kanjertraining . De komende jaren zullen wij ons hierin verder bekwamen.  

De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom: een sociaal-emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Komende tijd gaan wij starten met de eerste oefeningen met de kinderen. U zult daar wellicht via uw kind wel wat van horen.

Wij willen graag een gecertificeerde “ Kanjerschool “ worden. De kanjertraining neemt kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan ook van ieder kind een ouder(s) op de ouderavond.  Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de werkwijze van de school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen die we hanteren op school.

De ouderinformatieavond Kanjertraining wordt gehouden op ­­­­donderdag 15 november. De avond wordt geleid door een trainer van Stichting Kanjertraining.  Vanaf 19.15 uur bent u welkom, de avond begint om 19.30 uur. Het is prettig als u (per mail: algemeen@test.tweetaktcollectief.nl ) even laat weten  of u komt of niet komt. Dan kunnen we daar rekening mee houden met het inrichten van de ruimte.

JUF SIMONE NOG ZIEK

Juf Simone is nog ziek. Donderdag en vrijdag zal ze er niet zijn. Donderdag zijn Dyone en Cynthia in de klas. Voor vrijdag hebben we geen oplossing kunnen vinden. De kinderen uit groep 5 kunnen die dag thuis blijven. Is dat niet mogelijk, dan vangen we hen op school op in andere klassen.

EERSTE COMMUNIE

Onder het thema “Vieren dat God bij jou wil zijn” wordt op 26 mei 2019 de Eerste Heilige Communie georganiseerd.

“God wil dichtbij mensen zijn. We vieren dat dat met Kerst, met de geboorte van Jezus. Maar we denken daar ook iedere zondag aan als we in de kerk brood met elkaar delen, terwijl we verhalen vertellen over God en de mensen.  

In mei 2019 is er weer een groep kinderen die daar bewust aan mee zal gaan doen. We vieren dan hun eerste communie. Kinderen zijn daarvoor welkom vanaf groep vier. Misschien is de eerste communie ook iets voor uw kind? Kom het eens horen op de info avond op woensdag 28 november om 20.00 uur in het parochiehuis naast de kerk. (aanmelden via sarot@marthamaria.nl) Donderdag krijgen de kinderen uit groep 4 hiervan een flyer mee naar huis.

NOG KINDEREN THUIS?

Hebt u nog kinderen thuis die u wilt aanmelden op de carolusschool, wacht u daar dan niet te lang mee. Er is veel belangstelling, maar ouders die al kinderen hier hebben gaan voor.

SCHOOL VERSIEREN

Het duurt niet lang meer of de feestdagen staan weer op het programma: Sinterklaas en Kerst.  Hoe we dat vieren, leest u binnenkort. We zijn wel al vast op zoek naar ouders die ons willen helpen om de school in de juiste sfeer te brengen. We hebben daarvoor al materiaal, maar het moet wel worden opgehangen. Wilt u meewerken, meldt u dan even via algemeen@st-caroluschool.nl

TELEFOON IN ORDE

Eindelijk is ook de telefooninstallatie in orde. Er is een nieuwe buitenlijn geïnstalleerd. Alles werkt, en op afstand kan worden vastgesteld dat alle binnenkomende telefoontjes ook zijn afgehandeld. Vanaf nu moet het dus allemaal goed gaan. Morgen of vrijdag kunnen we ook het antwoordapparaat weer inschakelen.

GYMZAALDEUR DICHT HOUDEN

De buitendeur bij de Banninghal moet steeds dicht. Aan het begin van de dag staat er nog wel eens een emmer tussen, zodat alle ouders naar binnen kunnen. En soms zetten ouders de emmer tussen de deur als zij naar buiten gaan. Misschien goedbedoeld voor ouders die nog moeten komen. maar als de deur dicht is, dan moet de emmer er niet meer tussen. Als de deur dicht is, dan graag dichthouden.

VRIJDAG JUF TONNEKE IN GROEP 6

Komende vrijdag is juf Tonneke voor het eerst in groep 6. Tot 30 november is zij er alleen op de vrijdag: een mooie inwerkperiode. Vanaf 3 december staat zij volledig voor de klas.

doc-footer