Nieuwsbrief

okt 31

Nieuwsbrief 9

DATA

05-06 nov Kanjertraining

14 nov MR-vergadering

15 nov Informatieavond Kanjertraining

VACATURES: INVULLING

Met ingang van volgende week werkt Tineke van Berkel op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in groep 6. Op vrijdag komt Tonneke Wessels alvast “warmlopen”. Met ingang van 1 december neemt zij groep 6 helemaal over. Peter Deen is morgen voor het laatst.

Vanaf 1 januari hebben we iemand die in groep 8 twee dagen gaat werken. De naam mogen we nog niet noemen, omdat deze benoeming nog bekend moet worden gemaakt aan de ouders op de andere school. Het is een zij, en zij gaat na de kerstvakantie aan de slag.

Wendy Luja begint morgen met haar werk als administratief medewerkster. Zij is er op woensdag en donderdag. (Dit zijn andere dagen dan eerder genoemd, maar het kwam zo beter uit.)

Het heeft even geduurd, maar het lijkt er nu op dat we vanaf januari eindelijk de formatie op orde hebben.

Met Manon-Yvette Beemer gaat het wel steeds beter, maar zij is nog steeds niet volledig inzetbaar.

KANJERTRAINING

Volgende week maandag en dinsdag is er geen school. Wij worden dan geschoold in de Kanjertraining. Er volgt nog een derde dag, maar die is op een woensdagmiddag en -avond. Op donderdagavond 15 november is er een informatieavond voor ouders. Deze avond begint om 19.30 uur in de Carolusschool. U hoort dan wat de Kanjertraining inhoudt, wat er op school mee gedaan gaat worden en wat u er thuis mee kunt.

Doordat er twee dagen geen school is, gaan we woensdag een keer niet gymmen. Groep 4 en groep 7 beginnen woensdag 7 november dus gewoon op school.

De nieuwsbrief verschijnt volgende week ook niet op dinsdag, maar op woensdag.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

De Stichting Katholiek Onderwijs Soest en Soesterberg (SKOSS) meet met enige regelmaat de tevredenheid van ouders, werknemers en leerlingen van de 6 aangesloten scholen.

Dit jaar maken wij gebruik van een zogenaamde ‘quick scan-vragenlijst’ uit het systeem “Werken met Kwaliteitskaarten”. Met behulp van deze vragenlijst krijgen wij een globaal beeld van een groot aantal aspecten op school. Vervolgens kunnen de scholen afzonderlijk bepalen welke thema’s voor hen van belang zijn en zo nodig hierop actie ondernemen. Wij willen u uitnodigen om aan de oudertevreden- heidspeiling deel te nemen. Op maandag 5 november a.s. ontvangt u een email met daarin een hyperlink naar de vragen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. De link wordt in principe gestuurd naar één van de ouders/verzorgers. Indien ouders gescheiden zijn, ontvangen beide ouders de enquête.

De vragenlijst is beschikbaar van maandag 5 november tot en met maandag 19 november.

De belangrijkste uitkomsten van de peiling worden per school besproken en vervolgens met u gedeeld.

KLEUTERKERK

Zondag 4 november is er om 12:00 uur kleuterkerk in de St. Caroluskerk. Dit keer vieren we ook een feestje, want de kleuterkerk in Soesterberg viert haar vijfde verjaardag! In deze jubileumviering horen we hoe belangrijk kinderen zijn voor God (Mc 10, 13-16). De kinderen mogen een zelfgemaakte slinger meenemen die we in de kerk met alle andere slingers verbinden. Na afloop drinken we limonade met iets lekkers in het parochiehuis, naast de kerk. Voor de familie staan koffie en thee klaar.

Hartelijk welkom!!

(Overigens heeft onze school dan haar naamdag. Naamdag??……  Op 4 november viert de kerk wereldwijd het feest van St. Carolus.)

LOGOPEDIE SPREEKUUR

Volgende week is er geen logopedie spreekuur. Er is die dag immers geen school. Het inloopspreekuur wordt verschoven naar 27 november. Het is dan meteen ook het laatste spreekuur van dit (kalender)jaar.

MAKE MUSIC KIDS

Deze week krijgt iedereen in Soesterberg een flyer van de gemeente over De week van Soest. In de flyer staat een fout. Kinderen moeten zich aanmelden voor Make Music Kids via www.makemusickids.nl  en niet via de scholen!

KAST NODIG?

In de hal staat een oude kast uit de groepen 1-2. Het ding is oud en ziet er niet meer mooi uit. Maar het is op zichzelf wel een degelijke kast. Hebt u er belangstelling voor, neem dan deze week even contact op met Martin Vredeveld. Is er geen belangstellende, dat wordt de kast afgevoerd.

doc-footer