Nieuwsbrief

okt 10

Nieuwsbrief 7

DATA

22-26 okt herfstvakantie

29 okt studiedag skoss

05-06 nov studiedagen kanjertraining

INSPECTIEBEZOEK

In de komende week komt de onderwijsinspectie op bezoek. Dat gaat in drie ronden. Aanstaande donderdag is er een gesprek met alle Intern begeleiders van de SKOSS. Vrijdag wordt op de school de afwezigheidsregistratie gecontroleerd. Volgende week dinsdag staat de school zelf in het middelpunt van de belangstelling. Er volgen klassenbezoeken, gesprekken met teamleden en enkele kinderen wordt gevraagd om de beide inspecteurs de school te laten zien. Het thema van dit (nieuwe) soort inspectiebezoeken is vooral de relatie tussen bestuur en school. Een verslag gaat dan ook in eerste instantie naar het bestuur van SKOSS.

GEVONDEN VOORWERPEN

Volgende week vrijdag gaan alle gevonden voorwerpen naar de kledingcontainer. De bak bij de kopieermachines in de hal zit erg vol. Mist u iets, kijk er dan nog even in.

ICT

We hebben op school nieuwe chromebooks en I-pads. De laatste worden vooral gebruikt om educatie-apps te gebruiken. Apple heeft daarvoor veel bedacht. Vanaf groep 1 kunnen kinderen daar mee aan de slag: wij bepalen welke apps gebruikt worden.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

We hebben Wendy Luja aan kunnen trekken als administratief medewerkster. Zij gaat vooralsnog op woensdag- en vrijdagochtend aan de slag. Wendy zal op die dagen ook de telefoon aannemen. Voor de kinderen zal zij Mevrouw Wendy heten.

KANJERTRAINING

Op 5 en 6 november zijn de kinderen vrij in verband met de Kanjertraining. Dit gaat over het gebruik van een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. De methode staat ook wel bekend als de “petjes-methode”. Elke petjes-kleur heeft een eigen betekenis. Kinderen leren daarmee hun manier van reageren in te schatten en ook die van anderen te herkennen. Door aan gedrag woorden of kleuren te koppelen leren kinderen hoe zij met gedrag kunnen omgaan. In de klas kunnen gesprekken gevoerd worden doordat er nu woorden en taal beschikbaar zijn om gevoelens mee aan te geven.

De training duurt drie dagen. De derde dag is op een woensdagmiddag- en avond. Er volgt daarna nog een observatie in school. Volgend schooljaar is een vervolg. Pas dan zijn we “gecertificeerd” en mogen we de Kanjertraining zelf uitvoeren. Er blijft dan nog wel scholing nodig, pas na een paar jaar mogen we zelfstandig aan het werk met de methode.

GROEP KIKKER WOENSDAG GEEN SCHOOL, VERVANGING VOOR EEND

Het is niet gelukt om voor morgen een invaller te vinden. Manon-Yvette Beemer mag nog niet voor de groep. De kinderen kunnen daarom morgen thuis blijven. Is dat voor iemand echt een probleem, dan vangen wij uw kind op school op.

Doordat Lisanne van Rooijen ziek is, is meester Theo op donderdag en vrijdag in groep Eend. Op woensdag is Ilona Verhoeven er.

JUF TONNEKE IN GROEP 6

Aanstaande vrijdag is juf Tonneke Wessels in groep 6. Vanaf december neemt zij het stokje over van Tineke van Berkel. Vrijdag draait ze alvast een dagje mee.

doc-footer