Nieuwsbrief

okt 17

Nieuwsbrief 8

DATA

22-26 okt herfstvakantie

29 okt studiedag

15 nov ouderavond Kanjertraining

9 nov begin zorggesprekken – wij nodigen uit

STUDIEDAGEN

Na de herfstvakantie is er een studiedag. Op maandag 29 oktober zijn de kinderen dus nog vrij.

een week daarna, op maandag 5 en dinsdag 6 november zijn de kinderen ook vrij. Dit keer in verband met de Kanjertraining. Misschien vallen deze data wat ongelukkig; toen we in februari de afspraken hiervoor maakten, was dit de eerste mogelijkheid, de volgende was pas ergens volgend jaar. Dat duurde ons te lang. Bij de Kanjertraining hoort een ouderavond. Die is op 15 november. De “Kanjer-trainers” komen dan uitleggen wat het allemaal inhoudt, hoe u thuis met de Kanjertraining te maken kunt krijgen en hoe er op school mee gewerkt wordt. In de week na de herfstvakantie zullen we u vragen even aan te geven of u die avond komt.

INSPECTIEBEZOEK

Vandaag is de Inspectie op bezoek geweest. Met twee inspecteurs zijn we alle klassen langs geweest en zijn ontwikkelingen in de school en enkele formaliteiten besproken. We deden het goed in het onderwijsaanbod. We hebben veel materialen en die zijn modern. De kerndoelen worden daarmee bereikt. De Inspectie was zeer tevreden over het pedagogisch/didactisch klimaat in de school, kortweg: hoe werken we in de klas. De kinderen waren in alle klassen taakgericht bezig en werkten rustig. De instructies door de leerkracht waren duidelijk. De leerstof werd goed aangepast aan het niveau en de onderwijsbehoefte van de kinderen. In het voorgesprek werd duidelijk dat de Inspectie onder de indruk was van het eindniveau dat we op school bereiken. De Inspectie stelde vast dat er goed geschoolde mensen werken, en dat de professionalisering steeds maar doorgaat. De kern van het onderwijs kreeg hiermee een voldoende. (De andere mogelijkheid is een onvoldoende, er zijn dus maar twee cijfers mogelijk. Alleen als je aantoont heel veel meer te doen dan de wet vraagt, is er de mogelijkheid van een goed.)

Een onvoldoende was er voor “verantwoording en dialoog”. Daarmee is bedoeld hoe we beschrijven welke kwaliteit we willen behalen en wat we daarvoor willen doen. Die beschrijving krijgt dan een plaats in de schoolgids en in het schoolplan. Wat wij daarin hebben staan was te summier.

KINDEREN UIT DE KLAS

Onlangs zijn twee kinderen uit groep 6 tijdelijk in andere groepen geplaatst. Daaraan vooraf was er uitgebreid en langdurig overleg met verscheidene instanties. We zoeken in overleg met de ouders naar een passende manier van werken met deze kinderen. De plaatsing in een andere groep is een tussenoplossing op basis van de “zorgplicht” en niet bedoeld als permanente oplossing.

LISANNE VAN ROOIJEN ZIEK, GROEP KIKKER OP WOENSDAG

Het herstel van Lisanne van Rooijen heeft nog wat tijd nodig. Deze week is zij nog niet in de klas. Er is geen invalleerkracht beschikbaar, maar we hebben gedeeltelijk een oplossing gevonden. Donderdag komt Ilona Verhoeven in groep Eend, Elyse Veldhuizen (onderwijsassistent) vangt de kinderen aan het begin even op. Op vrijdagmorgen staat Annalies Mollet in groep Eend.  Alleen voor morgen, woensdag hebben niet iemand kunnen vinden. We zouden het op prijs stellen als u de kinderen morgen thuis kunt houden. Misschien lukt dat niet in alle gevallen. Deze kinderen kunnen we dan op school opvangen en onderbrengen bij groep Kikker of Haas.

In groep Kikker is woensdag Ilona Verhoeven de vervanger voor Manon-Yvette Beemer. Zij mag nog niet voor de klas in het kader van een re-integratietraject.

KINDERBOEKENWEEK

Donderdag sluiten we de kinderboekenweek af. Alle klassen hebben een presentatie voorbereid rond het boekenweekthema Vrienden en vriendinnen. In de loop van de morgen tonen zij die presentatie aan de andere klassen van de school.

HOOFDLUISCONTROLE

Dinsdag na de voorjaarsvakantie is er een hoofdluiscontrole. Wilt u de kinderen die dag geen vlechten of gel in het haar doen? Als een kind hoofdluis heeft, krijgt u daar per mail bericht over.

GEVONDEN VOORWERPEN

Aanstaande vrijdag wordt de bak geleegd. Er zit veel in. Misschien handig om er even in te kijken als u iets mist.

doc-footer